Gå til hovedindhold

Forskningsrådet

Kort fortalt

Forskningsrådets formål er at træffe beslutning om de forskningsmidler, der af Hovedbestyrelsen er bevilget til uddeling i det pågældende kalenderår. Forskningsrådet består af den af Scleroseforeningen finansierede scleroseprofessor og mindst 8 forskere samt 1-2 patientrepræsentanter, der godkendes af Hovedbestyrelsen efter indstilling fra udvalget.

Krav til medlemmer af forskningsrådet

Alle medlemmer, undtagen patientrepræsentanterne, skal være aktive forskere. Formanden skal være scleroseforsker, men flertallet af medlemmerne må ikke være scleroseforskere. Ingen medlemmer må deltage i behandlingen af ansøgninger fra den pågældende selv, ansøgninger om støtte til projekter den pågældende har del i eller ansøgninger fra den pågældendes institut/ hospitalsafdeling

Formand:

Finn Sellebjerg
E-mail: sellebjerg@dadlnet.dk
Tlf.: 24 43 04 29

Finn Sellebjerg er professor i neurologi og har gennem hele sin karriere arbejdet med og forsket i sclerose blandt andet med fokus på progressiv sclerose. Finn Sellebjerg er leder på Dansk Multipel Sklerose Center på Rigshospitalet.

Øvrige medlemmer:

Peter Vestergaard Rasmussen

Peter Vestergaard Rasmussen er ph.d. og overlæge på Neurologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Desuden forsker Peter Vestergaard Rasmussen i sclerose på Klinisk Institut for medicin – Neurologi på Aarhus Universitet.

Henrik Larsson

Henrik Larsson er klinisk professor på Københavns Universitet og Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet. Henrik Larssons forskning har fokus på hjerne- og hjertesygdomme og udvikling af funktionel MR-billeddannelse for at opnå fysiologisk og patofysiologisk information i sygdomme som sclerose.

Helle Hvilsted Nielsen 

Helle Hvilsted Nielsen er overlæge på Scleroseklinikken på Odense Universitetshospital samt klinisk lektor i neurologi. Helle Hvilsted Nielsen er derudover formand for bestyrelsen i Dansk Selskab for Forskning i Multipel Sklerose (Daremus).

Jette Frederiksen 

Jette Frederiksen er professor på Københavns Universitet og overlæge i neurologi på Rigshospitalet-Glostrup. Jette Frederiksen er daglig leder af Klinikken for Synsnervebetændelse samt overlæge i Scleroseklinikken. Hun har forsket i synsnervebetændelse siden 1983 og har skrevet doktordisputats derom.

Benedikte Wanscher

Benedikte Wanscher er cheflæge for neurologi, geriatri og neurorehabilitering samt fysio- og ergoterapi på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Som ung læge skrev Benedikte ph.d.-afhandling om eksperimentel allergisk encephalomyelitis hos rotter som dyremodel for MS. Benedikte er speciallæge i neurofysiologi og har derfor arbejdet meget med diagnostik af MS og forsket i de diagnostiske undersøgelser af bl.a. synsnervebetændelse.

Morten Blaabjerg

Morten Blaabjerg er klinisk professor i neurologi på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. Morten forsker blandt andet i nyopdagede sygdomme, hvor immunsystemet angriber hjernen.

Malene Kappen Krüger

Malene Kappen Krüger er udvalgets patientrepræsentant. Malene er næstformand i Scleroseforeningens hovedbestyrelse og har haft sclerose i mere end 30 år. Malene er ph.d. i biokemi og arbejder med patentering i biotek industrien.

Susana Aznar

Susana Aznar er forskningsleder på Bispebjerg og Frederiksberg hospitals neurologiske afdeling. Susana har ekspertise inden for molekylær neurobiologi og forsker blandt andet i neurogenerative sygdomme såsom Parkinson og atypisk parkinsonisme.

Trine Mogensen

Trine Mogensen er professor på Aarhus Universitet ved Institut for Biomedicin. Derudover er hun speciallæge i infektionssygdomme og overlæge på Afdeling for Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital. Hun forsker inden for grundlæggende og translationel immunologi og infektionssygdomme med særlig fokus på virusinfektioner i hjernen og deres mulige sammenhæng med neurodegenerative sygdomme.

Henrik Vorum

Henrik Vorum er professor ved Klinisk Institut ved Aalborg Universitet. Henrik er specialiseret i øjensygdomme og er overlæge på Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Henrik forsker bl.a. i det humane øjes proteinsammensætning under normale og patologiske tilstande samt i sjældne genetiske øjensygdomme.

Jakob Christensen

Jakob Christensen er professor på Aarhus Universitet ved Institut for Klinisk Medicin. Her forsker han bl.a. i neurologiske sygdomme med særligt fokus på epilepsi. Jakob er desuden overlæge på Neurologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Udvalgssekretær:

Lasse Skovgaard

Valg til forskningsrådet

Valg af medlemmer sker for 4 år ad gangen, og valg kan normalt kun ske for 2 perioder a 4 år. 

Læs udvalgets forretningsorden