Gå til hovedindhold

Erfaringer med alternative arbejdsformer blandt mennesker med multipel sclerose og deres arbejdsgivere

Kort fortalt

Dette projekt beskæftiger sig med fleksible arbejdsformer, som kan understøtte mennesker med multipel sclerose i et bedre arbejdsliv og evt. i at blive længere på arbejdsmarkedet.

Emneområde: Hverdagsliv og sygdomsmestring

Formål

Dette kvalitative forskningsprojektet undersøge erfaringer med alternative arbejdsformer under nedlukningerne af samfundet under covid-19-pandemien i 2020 og 2021 blandt medarbejdere med multipel sclerose og deres arbejdsgivere. Vi ser bl.a. på hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med hjemmearbejde og samarbejde via virtuelle platforme. Vi forventer, at disse arbejdsformer vil fortsætte efter covid-19-pandemien. Resultaterne af projektet skal derfor pege på, om og hvordan fleksible arbejdsformer kan understøtte mennesker med multipel sclerose i et bedre arbejdsliv og evt. i at blive længere på arbejdsmarkedet.

Mød forskeren

Helle Max Martin, Ph.d. i antropologi

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Jeg ønsker at bidrage med forskning, som er til gavn for mennesker, der på forskellig vis kæmper med helbredsudfordringer. Min forskning tager altid afsæt i et bruger- eller patientperspektiv, og jeg ved at der er værdifuld viden at hente i erfaringer fra hverdagslivet og arbejdslivet. Jeg har en særlig interesse i sclerose og andre autoimmune sygdomme, som ofte rammer på et tidspunkt i livet, hvor bl.a. arbejde og karriere fylder meget. Det er mit håb, at jeg kan skabe resultater, der kan medvirke til at forbedre forholdene for denne gruppe.

Helle Max Martin

Ph.d. i antropologi

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd – har tidligere modtaget forskningsmidler fra Scleroseforeningen til to projekter om arbejdsliv med multipel sclerose. Denne bevilling gør det muligt for os at bygge videre på de resultater, der kom ud af de to projekter. Det giver os et stærkt afsæt for at skabe viden på et højt fagligt niveau, der kan hjælpe mennesker med Sclerose. Derfor er vi meget glade for at have modtaget midler fra Scleroseforeningen.

Helle Max Martin

Ph.d. i antropologi