En af de organisationer, der arbejder med universelt design, er Folkemødet på Bornholm. Derfor har de ansat en projektleder i universelt design, der skal være med til at sikre, at Folkemødet bliver en demokratifestival, hvor alle kan være med – uanset kropsligt udgangspunkt. 

Læs mere: Idealmennesket findes ikke – hvad er universelt design?

Og det er jo virkelig kernen i universelt design, at det skal være alles behov, og at vi alle er lige, men har forskellige forudsætninger for at deltage i sådan et arrangement. 

Marie Christoffersen Gramkow, projektleder

Det er ikke meget mere end to måneder siden, at Marie Christoffersen Gramkow tiltrådte den nye stilling som projektleder for universelt design. Hun er landskabsarkitekt og har som forsker i mange år beskæftiget sig med tilgængelighed for mennesker med handicap, primært tilgængelighed til natur og grønne områder for mennesker med et bevægelseshandicap. Og så er hun tilknyttet et forskernetværk i universelt design:

“Folkemødet er et oplagt sted at afprøve universelt design i praksis og få begrebet ud at leve. Det er jo et helt lille minisamfund, som opstår en gang om året, og hvor det er oplagt at prøve nogle ting af. Der er også det særligt udfordrende ved Allinge og Bornholm generelt, at der bare er dårlig tilgængelighed, i hvert fald fysisk, på grund af klipperne. På Folkemødet er der også dårlig mental og dårlig psykisk tilgængelighed, fordi det kan være enormt overvældende med mange mennesker”, lyder hendes motivation for det nyskabende projekt, der foreløbig varer i fem år og involverer et samarbejde med Bevica Fonden:

“Vi skal kigge på alle mulige niveauer af tilgængelighed, og ikke kun de fysiske. Allerede til næste år håber jeg på at få etableret nogle områder eller zoner, hvor der ikke sker så meget, og hvor man kan trække sig tilbage, når man er overstimuleret og har fået for mange sanseindtryk og har brug for ro i hovedet. Og det er jo ikke kun for mennesker med særlige behov, men for alle mennesker, der kommer til Folkemødet”, forklarer hun og tilføjer:

“Og det er jo virkelig kernen i universelt design, at det skal være alles behov, og at vi alle er lige, men har forskellige forudsætninger for at deltage i sådan et arrangement. Herudover skal vi selvfølgelig også have kigget på den fysiske tilgængelighed. Hvordan gør vi den bedre? Og så er der noget med wayfinding og orientering, som også kan være udfordrende, både hvis man har nogle særlige behov og også i al almindelighed. Endelig skal vi have kigget på vores informationsniveau. Har vi den rigtige mængde information og den rigtige information i forhold til at deltage? Det er ting, jeg håber, at vi allerede kan nå i mål med til næste år”.

Men det er også vigtigt at arbejde med universelt design på deltagelsesniveauet, tilføjer hun:

“Både hvis man kommer her som arrangør, frivillig og debattør, skal man kunne deltage på lige fod med andre i debatter, uanset om man har et handicap eller ej. Derfor kunne det også være relevant at få kigget på, hvor godt repræsenteret mennesker med handicap er i debatterne, og i hvilke debatter de er repræsenteret. Folkemødet skal være for alle folk. Det ligger jo i ordet. Alle skal kunne komme til Allinge, kunne komme rundt på Folkemødet og deltage i debatter”. 

Vi skal kigge på alle mulige niveauer af tilgængelighed, og ikke kun de fysiske. Allerede til næste år håber jeg på at få etableret nogle områder eller zoner, hvor der ikke sker så meget, og hvor man kan trække sig tilbage, når man er overstimuleret og har fået for mange sanseindtryk.

Marie Christoffersen Gramkow, projektleder

Tip!

Du kan læse meget mere om universelt design på rumsans.dk