Alt for mange mennesker med handicap oplever at få en hjælp, der er for dårlig eller kommer for sent. Det medgiver aftalepartierne i en pressemeddelelse på Social- og Boligministeriets hjemmeside. Samtidigt er udgifterne til området steget voldsomt. Der bruges med andre ord flere penge – uden at borgerne oplever bedre kvalitet, lyder det videre.

Det er dette paradoks, som den nye aftale skal gøre op med, fremgik det af social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theils præsentation af aftalen ved et pressemøde i slutningen af sidste uge, hvor aftalen gentagne gange blev kaldt “historisk”.

Den grundlæggende præmis for aftalen er dog, at området ikke må blive dyrere. Det har mødt krads kritik af Danske Handicaporganisationer og en række andre handicappolitiske aktører som #enmillionstemmer. Læs Danske Handicaporganisationers reaktion på den indgåede aftale her.

Det fremgik ved pressemødet, at regeringen og de øvrige aftalepartier håber, at der kan frigives midler fra bureaukratiske administrative processer i kommunerne til borgernær velfærd. Midlerne skal frigives ved at lempe kravene til kommunerne om at kontrollere borgere, der søger om hjælp og støtte, samtidig med at der for eksempel skal ske en forenkling af merudgiftssystemet, og bevillingen af hjælpemidler skal gøres mere smidig.

I Scleroseforeningen anerkender rådgivningschef Nadia Buchard intentionen om at sætte en stopper for “fjollet overadministration” og flytte ressourcerne til reel borgernær velfærd, men vi har endnu til gode at se intentionen omsat til praksis i kommunerne, påpeger hun:

“Det er tydeligt, at ministeren ønsker at gøre op med, at kommunerne i dag bruger så mange ressourcer på at jagte borgere, der har brug for hjælp, med fjollede krav om dokumentation for det ene og det andet, og det er tydeligt, at der er et politisk ønske om, at der frigives midler fra bureaukrati og rigide forvaltningsmetoder til mere borgernær hjælp. Om det lykkes har vi dog endnu til gode at se, og det vil vi naturligvis følge tæt,” siger rådgivningschef og minder om:

“Det er vigtigt at huske på, at det er en rammeaftale, og at det hele står og falder med, hvad der kommer til at ske herfra, hvor aftalen skal udmøntes i konkrete tiltag.”