Scleroseforeningen uddelte onsdag eftermiddag forskningspuljen ’Bedre Liv’ til to forskningsprojekter, der hver især skal bidrage med ny viden til at sikre bedre liv for mennesker med sclerose i Danmark.

En af modtagerne af forskningsstøtten i år er Laurits Taul-Madsen, ph.d.-studerende i idrætsbiologisk forskning på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

Han modtager 365.837 kroner til at forske i, hvordan såkaldte ’booster-sessioner’, der er intensive træningsforløb med både konditionstræning og styrketræning, kan skabe langtidseffekter af den fysiske træning hos danske sclerosepatienter.

”Formålet med træningen er, at man som sclerosepatient enten opretholder eller forbedrer sin gangfunktion over tid, så man kan leve et mere uafhængigt liv. Hvis du har et fint funktionsniveau og kan bevare det gennem fysisk træning, så er der også tale om en god effekt”, forklarer han og fortsætter:

”Støtten fra Scleroseforeningen betyder, at vi kan holde gang i forskningen. Det er stort forskningsprojekt med træningsinstruktører i Århus, Odense og København. Så det betyder helt konkret, at vi kan køre videre med forskningen og holde gang i træningerne rundt omkring”.

Langtidseffekt af træning

Kun halvdelen af danske sclerosepatienter får medicinsk behandling, og derfor er fysisk træning og rehabilitering helt afgørende for, at mange mennesker med sclerose kan fastholde deres funktionsniveau og leve så normale liv som muligt.

”De senere års forskning har fastslået, at det er fuldstændig essentielt for mennesker med sclerose at vedligeholde kroppens funktioner gennem træning. Man taler endda om et ’window of opportunity’, hvor man allerede tidligt i sygdomsforløbet med fordel kan prioritere træning højt,” udtaler Scleroseforeningens forskningschef Lasse Skovgaard.

Fysisk træning har længe været anerkendt som en lovende supplerende behandlingsstrategi for en lang række scleroserelaterede symptomer, såsom balanceevne, gangbesvær, fatigue, muskeltræthed og depression.

Men en af de største udfordringer ved at behandle sclerose gennem fysisk træning er, at det er vanskeligt at fastholde effekten af behandlingerne over længere tid.

For mange sclerosepatienter, der døjer med enorm træthed, kan det ligeledes være udfordrende at være vedholdende i udøvelsen af deres fysiske træning.

Derfor vil Laurits Taul-Madsen med sit forskningsprojekt undersøge, hvorvidt få træningssessioner fordelt over et helt år kan opretholde de positive effekter opnået efter en intensiv træningsperiode blandt sclerosepatienter.

”Booster-sessionerne handler om at undersøge om man ved hjælp af en lille dosis højintensiv træning kan opretholde en god effekt af sin træning over lang tid. Et koncept, der er inspireret af den medicinske verden, hvor man inden for nogle behandlinger får en stor dosis til at begynde med, og så trapper man lidt ned i dosis hen ad vejen,” siger han.

Om Bedre liv-puljen

Scleroseforeningen støtter hvert år dansk forskning i sclerose med omtrent 18 millioner kroner, hvilket er mere end halvdelen af det samlede beløb, der afsættes til at forske i sygdommen i Danmark.

”Scleroseforeningen støtter hvert år vigtig, lægevidenskabelig forskning. Men vi prioriterer også at støtte forskning i det gode hverdagsliv, når man har sclerose. Gennem vores pulje ’Bedre liv’ uddeler vi hvert år forskningsmidler til projekter indenfor sundhedsvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning. Det bidrager med meget væsentlige perspektiver på det levede hverdagsliv for mennesker med sclerose og deres pårørende,” udtaler forskningschef Lasse Skovgaard.

Bedre liv-puljen uddeles hvert år af et bedømmelsesudvalg nedsat af Scleroseforeningens Sundhedsudvalg i samarbejde med og Social- og Handicapudvalget.

Den anden modtager af midler fra Bedre liv-puljen er Lars Hvid Lars Hvid, Cand.scient., Ph.d. og lektor på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet. Han modtager 622.000 kroner til et forskningsprojekt, der undersøger om styrketræning kan forbedre nervesystemets funktion ved personer med multipel sclerose.