Patienter bidrager i høj grad til forskning som deltagere i kliniske forsøg. Men ved planlægning af nye forskningsprojekter er det på nuværende tidspunkt ikke en selvfølge, at patienterne involveres.

Med dette projekt, der er støttet af midler fra Scleroseforeningen, ønsker forskerne bag at afdække begrebet patientinddragelse i klinisk forskning inden for sclerose.

Hvis du har sclerose, kan du hjælpe ved at besvare spørgeskemaet.

Spørgsmålene er kun til mennesker med MS (men man må selvfølgelig gerne få hjælp af sine pårørende til at udfylde spørgeskemaet).

Det er frivilligt, om man ønsker at deltage. Besvarelsen er anonym, og data opbevares og behandles fortroligt. Resultaterne af undersøgelsen vil blive offentliggjort i relevant tidsskrift og via Scleroseforeningen.

Spørgeskemaet tager cirka 10 minutter at besvare.

Seneste dato for besvarelse af spørgeskema er den 15. maj 2024.

Kontakt

Julie Hansen, læge og PhD

E-mail: julihans@rm.dk