Er du babyboomer, gen Z eller måske fra mellemkrigsgenerationen? Din alder og dermed den generation, du er født ind i, spiller rent faktisk en vigtig rolle i mange af livets aspekter. Og den spiller også en rolle for måden, du er frivillig på. Læs med her, når vores panel taler om, hvordan man kan bygge bro mellem frivillige i alle aldre.

Line Lund Mikkelsen, vidensmedarbejder i Ingerfair

“Når vi skal tale om at bygge bro mellem frivillige fra forskellige generationer, kan jeg starte med at aflive en myte, som går på, at de yngre generationer er mindre frivillige. Flere forskellige befolkningsundersøgelser viser, at andelen af mennesker, der udfører frivilligt arbejde, har været mere eller mindre konstant de seneste 20 år – med undtagelse af et dyk i årene under Covid-19. En ny befolkningsundersøgelse foretaget af Epinion og DIF viser dog, at vi igen er på niveau med engagementet før Covid-19. Undersøgelser af frivilligheden viser, at de ældste generationer (66+ år) bruger flest timer i gennemsnit sammenlignet med de yngre generationer. Ser vi på den aldersgruppe, hvoraf andelen af mennesker, der udfører frivilligt arbejde er størst, er det blandt de 36-45-årige.

Så når man oplever, at de yngre generationer er mindre frivillige, så er det ikke nødvendigvis virkeligheden. Men det kan opleves sådan på grund af den demografisk udvikling, idet de yngre generationer (under 56 år) består af færre mennesker, hvorfor der vil være færre mennesker til at løfte samme mængde af opgaver.

Og hvorfor er det vigtigt, når man skal bygge bro mellem generationerne? Jeg tror, det er vigtigt ikke at tage enkelte handlinger fra for eksempel en ung eller en ældre til indtægt for en hel generation, så vi ikke møder den næste unge eller ældre, der ønsker at være en del af organisationen, med en fordom om, hvordan de vil være frivillig. Hvis vi skal lykkedes med at bygge bro, skal vi være oprigtigt nysgerrige på hinandens perspektiver og klar til at bøje os mod hinanden ikke kun i ord, men også i handling.” 

Meri Hermansen Raita, bestyrelsesformand i Scleroseforeningens lokalafdeling i Randers

“I lokalafdelingen i Randers, hvor jeg er formand, er vi en blandet skare. Vi er et par stykker i 30’erne og derudover medlemmer helt op til 70-års alderen.

Der er især to steder, hvor generationsforskellene kommer til udtryk. Det første sted er kommunikation. Jeg foretrækker at sende mails, andre er mere til Messenger. Nogle har brug for at få et opkald eller en sms eller ligefrem få overleveret information ansigt til ansigt. Det gør selvfølgelig, der er lidt mere arbejde med at komme i kontakt med folk, men det accepterer vi og arbejder fint med. Et andet sted, hvor der er tydelig forskel på generationerne er, når det kommer til, hvad vi kan forvente af de frivillige. I min alder har mange travlt med børn og er bundet op på virkelig mange ting. Jeg oplever derfor et større behov for opgaver, man kan gå til og fra og lave, når tiden er der. Mange af vores ældre medlemmer melder sig på de forpligtende opgaver, hvor man skal være et sted på et bestemt tidspunkt og give en hånd med. Og det er fedt, at vi har forskellige præferencer og ressourcer i bestyrelsen. Der er flere af de ældre, der nærmest tropper op selvom de er syge, og burde være blevet liggende hjemme under dynen. Man kan mærke, at det betyder meget for dem at være og lave den kaffe og være en del af fællesskabet. Selvom det ikke er opgaver, man lærer en masse nyt af, er de enormt vigtige for sammenhængskraften. Noget af det, jeg tror får os samlet på tværs af generationerne er, at vi har sclerosen som et fælles tredje. Der er en forståelse imellem os, som gør, at vi kan tale om sygdommen, både os, der lever med dem, og dem, der er pårørende.

Derudover forsøger vi hele tiden at have fokus på trivsel. Vi starter alle møder med at fortælle, hvordan vi hver især har det over et stykke kage, og vi sørger for, at der aldrig er nogle, der bliver tvunget ud i opgaver de ikke føler sig trygge med. Man skal for eksempel ikke stå for nyhedsbreve, hvis IT er noget, der driller.”

Marie Ingeman Sørensen, rådgiver, konsulent og underviser hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA)

“Brobygningen hviler på at forstå hinandens forskellige udgangspunkter. I CFSA oplever vi særligt fire områder, hvor forskellene er stærke i det frivillige sociale arbejde, og der derfor kan opstå udfordringer: Forpligtigelsen til arbejdet, motivation, IT og kulturen i foreningen.

Hvor de ældste generationer generelt er mere trofaste og ofte er medlemmer af foreningen, foretrækker den yngre generation at udføre frivilligt arbejde i mere fleksible rammer. Det betyder, at foreninger bør have fokus på at rumme både den såkaldt faste frivillighed og den episodiske. Yngre frivillige er typisk motiveret af at lære nyt og få nye kompetencer og erfaringer, mens ældre er mere motiveret af at lære fra sig og søger fællesskabet. Hvis man som forening vil rumme begge aldersgrupper, er det vigtigt at sprede en opfattelse i foreningen af, at det er ok at være frivillig hos os, uanset hvad man er motiveret af.

Blandt mellemkrigs- og boomergenrationen kan en problematik være, at mange føler sig afkoblet og frustreret, hvis IT fylder for meget. Det kan være, hvis vagter bookes i et online system eller man skal orientere sig i flere forskellige digitale platforme for at finde dagsordner og vigtige dokumenter. Derfor kan man imødekomme de generationer ved at finde en balancegang i brugen af IT, så samarbejde er brugervenligt og lettilgængeligt for alle.

Når der kommer nye frivillige til, kan det være godt at have øje for, at der kan være et ”plejer”, og der kan være usagte regler for, hvordan aktiviteter kører og opgaver løses. Hvis samarbejdet mellem nye og garvede frivillige skal fungere optimalt, er det vigtigt at have fokus på, at der skal være en åbenhed for nye frivillige og deres friske øjne på aktiviteter, foreningen og fællesskabet. Et godt afsæt for brobygning er derfor at finde fællesnævnere for alle frivillige uanset alder. Ud fra det kan man skabe et frivilligmiljø, hvor man møder hinanden med nysgerrighed, tålmodighed, hjælpsomhed og vidde rammer for engagement og deltagelse.”

Få overblik over generationerne