Lisbeth Dural, formand i Scleroseforeningens lokalafdeling i Faxe og Stevns:

“For at motivere vores frivillige søgte vi tidligere på året såkaldte paragraf 18-midler (midler givet af Socialudvalget til frivilligt socialt arbejde, red.) til en frivilligfest. Vi inviterede alle vores frivillige både dem, der havde meldt sig som indsamlere og indsamlingsledere og dem, der tidligere har støttet ved at bage en kage eller stå i en bod til et event. Vi lejede blandt andet en pølsevogn og en isbod for nogle af de midler, vi havde søgt og fået. Vi inviterede også et lokalt gospelkor, som nogle i vores bestyrelse synger i, til at komme og synge for os og med os, og det blev et smaddergodt arrangement. Det resulterede i, at vi fik fem nye faste frivillige, som vi har glæde af i dag. Det var en rigtig fin måde at motivere vores frivillige. Inspireret af en anden lokalafdeling er vi også begyndt at lave nogle små ”jobopslag” på Facebook, når vi søger frivillige til konkrete opgaver og events. ”Stærk mand søges til at løfte borde og stole”, eller ”Vil du hjælpe til vil vores årsmøde”, kan vi finde på at skrive. På den måde gør vi opgaverne lette at gå til, og man kan melde sig til, hvis det er en opgave, man synes, man kan løse. I forbindelse med YOU GO skrev vi ud og spurgte, om der var nogle, der ville stå i bod eller bage en kage, og det resulterede faktisk i nogle faste frivillige, så det har fungeret ret godt for os.

Malthe Lindholm Sørensen, Analysekonsulent i Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA):

“Noget af det, vi har haft særligt fokus på de seneste år i forhold til frivilliges motivation, er det gode match mellem den frivillige og det organisationsmiljø, som personen indgår i. Der er fire dimensioner, man skal være opmærksom på, når man matcher. Der skal være sammenhæng mellem organisationens sag og den frivilliges værdier, der skal være et match mellem personerne i organisationen herunder ledere, andre frivillige og brugerne af det frivillige tilbud, så skal der være sammenhæng mellem den frivilliges opgaver og kompetencer, og til sidst skal det frivillige arbejde og den frivilliges øvrige livssituation matche. Når man som organisation formår at tage højde for de her dimensioner, vil man opleve en høj grad af motivation blandt de frivillige og et lavere frafald. Der er også en klar sammenhæng mellem frivilliges motivation og den anerkendelse, de oplever. Helt konkret skal ledere eller koordinatorer i en forening eller organisation huske at tilbyde sparring til den enkelte frivillige og tage personen med på råd.
Det er også vigtigt, at man som organisation husker den anerkendelse, der kommer fra modtagerne eller brugerne af det frivillige tilbud. Det er noget, man let kan overse, men vi ved fra de seneste års undersøgelser, at det har stor betydning for frivilliges motivation, at de oplever, at det de bidrager med, gør en konkret forskel for brugerne. Nogle brugere kan udtrykke deres glæde meget direkte til de frivillige, mens der er andre, som af gode grunde, ikke er i stand til at gøre det samme. Og der har man som organisation et ansvar for at være med til at oversætte taknemmeligheden, så den når frem til de frivillige.”

Anders Reitov, organisationskonsulent i Scleroseforeningen:

“De frivillige er foreningens fundament, og der er mange opgaver, som foreningen ikke kan løfte uden frivillige. Det skal være nemt at gøre en forskel ved at udføre konkrete opgaver, der gør en forskel for mennesker med sclerose. Samtidig er det vigtigt, at de opgaver, den enkelte frivillige skal løfte, er meningsfulde. Derudover er det vigtigt at afstemme forventninger, så man bruger den tid og de evner, man har til rådighed. Man skal kunne være frivillig på mange forskellige måder, og det frivillige arbejde skal tilpasses den enkeltes situation. Det er også enormt vigtigt med anerkendelse af den frivilliges indsats, for det skaber motivation, at ens indsats bliver værdsat. Og så skal den frivillige have ansvar og føle, at der er plads til udvikling i form af for eksempel kurser og oplevelser. Og sidst men ikke mindst så skal der også være plads til det sociale. At man har det godt sammen, når man laver frivilligt arbejde, giver glæde og lyst til at lave mere frivilligt arbejde.”