At blive ramt af en kronisk, progredierende sygdom som multipel sclerose, kan udløse en følelsesmæssig krise, både i forbindelse med at diagnosen gives, men også senere i sygdomsforløbet.

Hvis du oplever, at du eller en pårørende har brug for professionel støtte til at bearbejde livssituationen, kan du tale med din læge om at få en henvisning til psykologsamtaler. Hvis der er tale om en pårørende, vil det være din pårørendes praktiserende læge, der står for henvisningen.

Hvornår kan jeg få tilskud til psykologhjælp?

For at få tilskud til psykologsamtaler skal du have en henvisning fra din praktiserende læge og det vil være din læge som vurderer, om du hører til de grupper, som kan få tilskud

Du skal betale en del af regningen for konsultationen selv, men hvis psykologen har overenskomst med sygesikringen, kan du få tilskud til samtalerne.

Tilskuddet dækker i de fleste tilfælde 60 procent af psykologens honorar, og du skal selv betale det resterende beløb direkte til psykologen.

Er du mellem 18-24 år med en let til moderat depression eller angst kan du modtage gratis psykologbehandling (100% tilskud). Henvisning skal også her ske via din praktiserende læge.

Tidsmæssige begrænsinger

Du kan få en henvisning til psykologsamtaler inden for seks måneder efter den hændelse, der er årsag til, at du har behov for psykologhjælp. I særlige tilfælde kan grænsen for henvisning udvides til 12 måneder efter hændelsen og for visse grupper er der ingen tidsbegrænsning. Tal med din praktiserende læge om, hvad der gælder for dig.

Du skal benytte dig af henvisningen senest en måned efter, du har fået den hos lægen. Hvis du venter længere, skal du henvende dig hos lægen igen, for at få en ny vurdering og henvisning.

Kan jeg frit vælge min psykolog?

Du kan frit vælge den psykolog, du ønsker. Du kan læse mere om, hvilke psykologer der findes i Danmark på www.sundhed.dk, under ”Find behandler”. Det er oplyst, om psykologen er omfattet af sygesikringen, hvilket er en betingelse for at kunne modtage tilskud til behandlingen.

Hvor mange konsultationer er jeg berettiget til?

Du kan maksimalt få tilskud til 12 konsultationer hos en psykolog. Hvis du lider af let til moderat depression eller let til moderat angst, kan du få yderligere 12 konsultationer efter genhenvisning fra din praktiserende læge.

Særligt for dig med sclerose

Er du medlem af Scleroseforeningen og har du MS, eller er du pårørende til en person med MS, kan du få gratis psykologsamtaler med en af foreningens ansatte psykologer. Læs mere om vores psykologhjælp her.