Livet med sclerose kan være svært, og du kan få brug for at tale med nogen om din situation. Vi tilbyder psykologhjælp til mennesker med sclerose og deres pårørende. Vores psykologrådgivning er bemandet med erfarne psykologer, som har et stort kendskab til sclerose og kan yde hjælp til at håndtere de udfordringer og bearbejde de følelser, som kan opstå, når man sclerose tæt inde på livet.

Scleroseforeningens psykologrådgivning tilbyder:

  • Individuelle samtaler 
  • Parsamtaler
  • Pårørendesamtaler
  • Familierådgivning
  • Online kurser for nydiagnosticerede og partnere til mennesker med sclerose
  • Undervisning 

Som medlem med sclerose eller som pårørende kan du få gratis psykologhjælp. Kontakt os på psykolog@scleroseforeningen.dk eller på 36 46 36 46. Vores telefon er åben fra mandag til torsdag mellem 8:00 og 16:00 og fredag fra 8:00 til 14:00.

Når du kontakter os, skal du huske at angive din adresse og dit telefonnummer, så vi kan finde dig i vores medlemsoversigt.

Når du har kontaktet os, vil du blive kontaktet telefonisk af en psykolog. I denne samtale vil du og psykologen sammen finde ud af, hvordan det videre psykologforløb skal foregå.    

Vi tilbyder flere forskellige former for psykologsamtaler:

Fremmøde: Vi afholder psykologsamtaler i form af personligt fremmøde i vores terapilokaler på Poul Bundgårdsvej 1 i Valby. I resten af landet har vi psykologer, som afholder samtaler i deres egne kliniklokaler lokalt i alle regioner.  

Telefonsamtale: Hvis du af forskellige årsager ikke er i stand til at møde til en fysisk samtale, kan du i stedet vælge at tale med psykologen over telefon. Psykologen ringer dig op til den aftalte tid.

Videosamtale: Hvis du af forskellige årsager ikke er i stand til at møde til en fysisk samtale, kan du i stedet vælge at tale med psykologen over videosamtale. Samtalerne foregår gennem et system som hedder ”Microsoft Teams”, som er GDPR-sikret. Psykologen sender dig et link på mail, som du skal trykke på. Herefter er du online, og du og psykologen kan se og høre hinanden.   

Hjemmebesøg: I enkelte tilfælde tager vi ud til medlemmer i eget hjem. Det vil være en individuel vurdering, om det er hensigtsmæssigt at gennemføre et hjemmebesøg. 

Hvad henvender andre sig med?

De mest almindelige henvendelser til psykologordningen handler om:

  • At være ny med sclerose
  • Når der sker ændringer i sygdommen
  • Udfordringer i parforholdet og familien
  • Arbejdsmæssige forhold

I 2023 havde vi 3.100 samtaler med mere end 1.000 medlemmer.

Bliv medlem og få fordele

Som medlem af Scleroseforeningen, får du og dine pårørende adgang til en lang række tilbud og fordele.

Bliv medlem