Da MS-koret, et midlertidigt livsglædeprojekt, havde sunget for allersidste gang i december sidste år, var der stor skuffelse, fortæller Marianne Jensen, 63, der blev diagnosticeret med sclerose for tre år siden.

“Vi følte os lidt fortabte, da koret blev lukket ned, fordi det har været så stort for os, der har deltaget. Det virkede derfor helt usandsynligt, at vi bare skulle lade det stoppe der.”

Marianne, der har været medlem af bestyrelsen i lokalafdelingen Storkøbenhavn-Vestegnen i et års tid, besluttede sig derfor for at undersøge mulighederne for at fortsætte på egen hånd. Og for et par måneder siden lykkedes det hende at stable et kor på benene igen.

“For os var det jo ikke bare et almindeligt kor. Det var et sundhedskor, hvor vi, der lever med sclerose, fik mulighed for at træne vores vejrtrækning og udvide vores lungekapacitet gennem forskellige øvelser. En træning, som har haft positive effekter på vores symptomer. Og så har koret selvfølgelig også skabt et rum for socialt samvær,” fortæller Marianne.

Med økonomisk støtte fra Mariannes egen lokalafdeling, Scleroseforeningens lokalafdelingsudvalg, lokalafdelingen Storkøbenhavn Nord og lokalafdelingen Frederiksberg og København og en brugerbetaling på 400 kr. per forløb, er MS-koret derfor igen en realitet. 

“Folk er utrolig glade og taknemmelige for, at det er lykkedes at komme i gang igen. Og vi har haft mulighed for at beholde vores korleder, Ann Dybdal Eriksen, som vi er meget glade for. Det kunne simpelthen ikke være andre end hende.”

Og interessen er stor:

“Vi er faktisk endt med at have 30 tilmeldte, hvilket er 10 mere, end jeg havde håbet på. Med tiden håber jeg, at projektet kan blive et tilbud, som kan udbydes flere steder i Danmark, så vi kan få spredt budskabet om, hvad sang kan gøre for sclerosepatienter,” siger Marianne. 

MS-koret holder til i Sognehuset Rødovre, hvor de mødes otte gange hen over vinteren og otte gange i det nye år med start til foråret.

Fakta om sang om MS

  • 18 ud af 20 adspurgte oplevede en forandring i deres talestemme
  • 15 ud af 20 adspurgte oplevede, at korundervisningen som helhed havde påvirket deres MS-symptomer i en positiv retning
  • 17 ud af 20 adspurgte oplevede, at korundervisningen som helhed havde påvirket deres livskvalitet i en positiv retning
  • 20 ud af 20 adspurgte oplevede, at der var et godt socialt samvær i koret

Kilde: Scleroseforeningens evalueringsrapport for kor: Forårshold 2022 og efterårshold 2022

Korleder Ann Dybdals tre gode grunde til at synge, når man har sclerose

  1. Man er mindre isoleret med sin sygdom
  2. Nye venskaber opstår, når man omgås andre med sclerose
  3. Ens livskvalitet og sangglæde øges