En ny opgørelse fra Det danske Scleroseregister fra denne måned viser, at der er registreret knap 18.000 nulevende danskere med sclerose. Det betyder, at Danmark har verdens fjerde højeste forekomst af den uhelbredelige sygdom per indbygger i dag.

Men det er ikke kun antallet af sclerosepatienter i Danmark, der stiger hvert år. Det er også andelen af kvinder med sclerose. De nye tal fra Det danske Scleroseregister viser, at kvinderne udgjorde hele 69 % af alle sclerosepatienter i Danmark med udgangen af 2021.

Dobbelt så mange kvinder som mænd får sclerose

Hver gang en mand får konstateret sclerose i Danmark, får to kvinder stillet diagnosen. Sådan har det dog ikke altid været. 

I begyndelsen af 1900-tallet var sclerose en såkaldt mandesygdom i Danmark. Flere mænd end kvinder fik konstateret sclerose. Men det billede er i høj grad vendt.

I 1950’erne fik 1,3 gange så mange kvinder som mænd konstateret sclerose. Siden da har kvinderne for alvor taget føringen. I starten af nullerne kunne lægerne konstatere, at dobbelt så mange kvinder som mænd diagnosticeres med sclerose hvert år.

Forsker forsøger at finde svar

Men hvorfor får langt flere kvinder end mænd sclerose? Forskere forsøger at finde svar, men årsagen er stadig uafklaret. Generne kan ikke nå at ændre sig på så kort tid, og den voldsomme stigning i forekomsten af sclerose blandt kvinder er sammenfaldende med store livsstilsændringer. Forskere mener derfor, at stigningen blandt kvinder skyldes miljø- og livsstilsfaktorer eller et samspil mellem disse og generne.

Vi bruger mere tid indendørs, får færre børn, udsættes for hormonforstyrrende stoffer, lever og arbejder på helt andre måder end tidligere. Det er faktorer, der kan forstyrre vores immunsystem, og måske er kvinders immunsystem mere følsomt over for de mange forandringer, vores moderne vestlige livsstil har medført.

En af de forskerne, der har sat sig for at komme nærmere et svar på kvindemysteriet, er Helle Bach Søndergaard. Hun er ph.d. i molekylærbiologi og er ansat som seniorforsker ved Dansk Multipel Sklerose Center på Rigshospitalet i Glostrup.

I et projekt støttet af Scleroseforeningen har Helle Bach Søndergaard sat sig for at undersøge betydningen af kønshormoner, gener og livsstilsfaktorer og interaktionen mellem disse ved sclerose hos henholdsvis kvinder og mænd.

”Tidligere forskning har vist, at faktorer som mangel på D-vitamin, rygning, overvægt i puberteten, færre og senere graviditeter og skifteholdsarbejde er associeret med en øget risiko for sclerose eller øget sygdomsaktivitet,” forklarer Helle Bach Søndergaard om den forskning, hendes projekt ligger i forlængelse af. Hun fortsætter:

”I mit projekt går vi ind og kigger på, hvordan kønshormonerne hænger sammen med de faktorer, som har betydning for inflammation og sygdomsaktivitet, og vi undersøger, hvordan gener og livsstilsfaktorer påvirker mænd og kvinder forskelligt. Og det gør vi, fordi vi med ny viden om disse sammenhænge og en større forståelse af de faktorer, der påvirker os, har mulighed for at ændre vores livsstil,” forklarer Helle Bach Søndergaard.

De endelige resultater forventes at være klar til offentliggørelse omkring årsskiftet.

Vi undersøger, hvordan gener og livsstilsfaktorer påvirker mænd og kvinder forskelligt. Og det gør vi, fordi vi med ny viden om disse sammenhænge og en større forståelse af de faktorer, der påvirker os, har mulighed for at ændre vores livsstil 

Helle Back Søndergaard, Ph.d. i molekylærbiologi og seniorforsker ved Dansk Multipel Sklerose Center

Scleroseforeningen støtter forskning i kvinder og sclerose

Helle Bach Søndergaards forskningsprojekt er et blandt i alt fem projekter, som Scleroseforeningen har støttet gennem en særlig ”kvindepulje”, der blev uddelt i 2018 til forskning, der skal gøre os klogere på, hvorfor langt flere kvinder end mænd får sclerose. Tre af de fem projekter, der har modtaget støtte via Kvindepuljen, er afsluttede og færdigrapporterede. Du kan se en beskrivelse af de fem projekter under årstallet 2018 i Scleroseforeningens oversigt over forskningsprojekter, som foreningen har støttet lige her