Formålet med forskningsprojektet er… 

at afdække de socioøkonomiske følger af MS. Størstedelen af den etablerede forskning har hidtil haft et klinisk fokus, hvorimod de socioøkonomiske aspekter af sygdommen er relativt uudforskede. Vi ønsker at kortlægge effekten af behandling, sameksisterende kroniske sygdomme og undertypen af MS på livstidsindkomst, langtidssygefravær og tid til invalidepension. Svaret på disse spørgsmål kan forhåbentlig komme både klinikeren, beslutningstagere og patienten til gode.  

Vi vil undersøge det ved at… 

bruge Det Danske Scleroseregister, som indeholder data på samtlige MS-patienter i hele landet siden midten af 1900-tallet. Samtidig har vi adgang til mange nationale befolkningsregistre via CPR-nummeret. Vi har således en unik mulighed for at kæde klinik og samfundsparametre sammen. Herefter går vi i krig med et enormt bjerg af databehandling, der udmønter sig i de endelige resultater. 

Den økonomiske støtte fra Scleroseforeningen er… 

altafgørende for, at uvildig forskning kan finde sted og muliggør, at jeg kan dedikere tre år til at afklare vigtige spørgsmål og fremme viden om MS. 

De tre hurtige