Gå til hovedindhold

3 hjulet cykel

Spørgsmål

Jeg er for nyligt diagnoseret med Attakvis Sclerose. Jeg kan se, at man hos kommunen har mulighed for at søge støtte til handicap bil. Men hvordan ser det ud med at søge støtte til cykel? Min balance er helt gal, så jeg kan ikke se mig på min gode gamle cykel. Jeg har 6,4 kilometer på job, og drømmen kunne være en Christiania/Nihola cykel med el funktion, findes der en mulighed for at kunne søge tilskud til det?

Svar

Det vil bero på en helt konkret og individuel vurdering af din situation.  Du bør under alle omstændigheder søge – så du kan få afklaret, hvorvidt du måtte være omfattet. Jeg klipper en besvarelse fra DUKH her til dig – det kan evt. give dig en rettesnor for hvordan en sag kan blive vurderet:

3 hjulet knallert som forbrugsgode
Hvad skal der til for, at man kan få en 3 hjulet knallert fuldt betalt af kommunen på § 113?

Svar :
For at få dækket den fulde anskaffelsespris på en 3 hjulet knallert, skal det vurderes, at du har behov for sådan et forbrugsgode, og at det udelukkende fungerer som et hjælpemiddel for dig.

Ankestyrelsen har i principafgørelse 117-11 fastslået, at en 3-hjulet benzindreven knallert skal betragtes som et forbrugsgode. Det fremgår af servicelovens § 113, stk. 5, at hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan i øvrigt ydes som udlån.

Du skal opfylde de samme betingelser som ved ansøgning om almindelige hjælpemidler for at få den fulde anskaffelse dækket.

Et forbrugsgode kan således bevirke, at man kan udføre dagligdags funktioner, som man ellers ikke ville være i stand til uden hjælp, og man kan dermed have behov for det som et hjælpemiddel.

Om du opfylder betingelserne for at få et forbrugsgode fuldt betalt afhænger derfor bl.a. af, hvor omfattende din funktionsnedsættelse er, om forbrugsgodet er nødvendigt for at gøre dig mere selvhjulpen i hverdagen, om det i væsentlig grad letter din daglige tilværelse og om din funktionsnedsættelse er varig, dvs. at der ikke er udsigt til en forbedring af din tilstand.

Konkret i forhold til en 3-hjulet knallert vil det også have betydning, om du har andre mobilitets-hjælpemidler, og om du i forvejen er fuldt ud kompenseret for dit mobilitets-behov ved hjælp af disse.

Det betyder også at man ikke kan sige noget generelt om, hvorvidt man har ret til at få dækket den fulde anskaffelsespris på et bestemt forbrugsgode. Det afhænger af, om det konkret fungerer som et hjælpemiddel for den konkrete ansøger.

Der skal altså altid foretages en konkret og individuel vurdering af om en 3-hjulet knallert vil gøre dig mere selvhjulpen i hverdagen og lette din daglige tilværelse væsentligt, og om den er nødvendig for at kompensere for dit mobilitetshandicap, herunder om du allerede er kompenseret på forhånd ved andre hjælpemidler.

Læs evt. mere herom i principafgørelse 121-10, hvor en borger fik bevilget en 3-hjulet el-scooter som et forbrugsgode, der udelukkende fungerede som et hjælpemiddel:

"En 55 årig kvinde med fremadskridende dissemineret sclerose havde ret til en 3-hjulet el-scooter som et forbrugsgode, der udelukkende fungerede som et hjælpemiddel. Kvinden kunne ikke længere køre på en 3-hjulet el-dreven cykel, gangdistancen var nedsat, der var kraftnedsættelse i højre arm og ben og udtrætning. Kvinden havde brug for en el-scooter for at kunne færdes i nærområdet omkring sin bolig og omkring sommerhuset og for at kunne handle ind og besøge venner og familie. Gangdistancen var 100 meter i betydeligt nedsat tempo. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at kvinden ikke var i stand til at færdes uden for hjemmet uden en el-scooter. El-scootere havde dermed ingen værdi for kvinden, svarende til forbrugsgodeværdi af el-scooteren hos en ikke-handicappet person."

Sidst opdateret 29/07 2016.
Yderligere oplysninger

• DUKH´s guide om hjælpemidler og forbrugsgoder
• Hjælpemidler § 112 - de vigtigste regler
• Forbrugsgoder § 113 - de vigtigste regler
• Hvordan søger du?