Gå til hovedindhold

Absencelignende oplevelser på grund af sclerose

Spørgsmål

Kan man have absencelignende oplevelser pga sclerosen? At man ligesom ikke er der i nogle sekunder? Findes der noget medicin, som man kan tage? Jeg tænker på, om jeg kommer til at køre bil igen. Min neurolog har sendt mig til en neurolog, der er specialist indenfor epilepsi, fordi han ikke mener, at det kan være sclerosen, der kan give mig disse "symptomer". 

Hvor meget kan dårlig søvn betyde i mit tilfælde? 

Svar

Du spørger om man kan have nogle absencelignende oplevelser på grund af sclerose. Du beskriver det som om, at man ikke er der i nogle sekunder.

Absencer er kortvarige fjernhedstilfælde som følge af epilepsi. Man får heldigvis ikke epilepsi som følge af sclerose. Når det er sagt, må jeg sige, at jeg rent faktisk igennem årene har haft flere klienter med sclerose, som har beskrevet den samme oplevelse for mig. Nogle har oplevet det en enkelt gang, andre flere gange. De fleste fortæller, at det virker som om, at de ligesom ”fader ud” eller kortslutter”, så man er der i kroppen, men uden at være mentalt til stede.

Det er min vurdering, at disse oplevelser ikke er anfaldsfænomener, som f.eks. epileptiske anfald, men skyldes de opmærksomhedsforstyrrelser, man kan få som følge af sclerose enten en direkte følge på grund af kognitive vanskeligheder eller indirekte som følge af svær træthed, der også medfører opmærksomhedsforstyrrelser. Der kan også være en psykologisk forklaring, som en slags mestringsstrategi, men dem som jeg har mødt i min konsultation, tænker jeg har været på et neurologisk grundlag – altså en direkte følge af sclerosen.

Der findes desværre ikke noget medicin, som virker på kognitive vanskeligheder og dermed dine fjernhedstilfælde – hvis de er som følge af kognitive vanskeligheder.

Det er en god ide, at du er blevet henvist til vurdering hos en neurolog. Du kan jo godt have andre sygdomme end sclerose. Absencer ses dog primært hos børn, så det vil nok være utænkeligt. Der findes andre epilepsiformer, der kan forveksles med absencer, men det kan neurologen fortæller dig mere om. Han kan også tage stilling til dit spørgsmål om kørekort.

Dårlig nattesøvn medfører træthed. Træthed vil ofte, også hos mennesker der ikke har sclerose, medfører kognitive vanskeligheder, primært opmærksomhedsforstyrrelser. Disse forsvinder, når man er udhvilet igen.