Gå til hovedindhold

Befordringsudgifter

Spørgsmål

Jeg er i gang med at lave ny beregning af merudgiftsydelse. Og undrer mig over, at jeg ikke kan trække udgifter til kørsel til arbejde, indkøb, og ugentligt besøg hos min mor fra. Jeg har tidligere taget turen på cykel, da der max er 2 km. Men det kan jeg desværre ikke holde til mere. Hvordan er reglerne for merudgifter til kørsel egentlig?

Svar

Jeg forstår det sådan, at du har egen bil og er i arbejde.

Vedrørende befordring mellem hjem og arbejde vil jeg henvise til reglerne i SKAT. Her kan være mulighed for et højere befordringsfradrag, hvis betingelserne er opfyldt. Du kan læse nærmere om disse regler på Scleroseforeningens hjemmeside – lovgivning. Her er en nærmere beskrivelse af reglerne i h. t. Ligningslovens §9D.

Vedrørende merudgifter ved befordring i egen bil har DUKH beskrevet dette nærmere i praksisnyt.  

Din kommune skal selvfølgelig vejlede dig om reglerne.