Gå til hovedindhold

Betingelser og vilkår ved fleksjob

Spørgsmål

Jeg er lærer og er grundet sclerose nødt til at gå ned i tid, hvis jeg skal få livet til at hænge sammen. Min sagsbehandler har sagt, at der ikke er mulighed for fleksordning på nuværende tidspunkt. Men, med nedsat tid følger jo også nedgang i løn. Er der ingen muligheder for, at man kan få suppleret sin løn, når sygdom tvinger en til at gå ned i tid? Og når jeg går ned i tid og løn, har det så noget at sige i forhold til, hvis jeg senere kommer i en fleksordning?

Svar

Nu kan jeg jo af gode grunde ikke vide med hvilken begrundelse din sagsbehandler har sagt, at du ikke aktuelt er berettiget til fleksjob.

Har du en aftale i h. t. sygedagpengeloven - § 56 aftale? Har du talt med din ledelse om skånehensyn, og er de i givet fald beskrevet? Er du i kontakt med din faglige organisation i forhold til din arbejdssituation? Har du undersøgt betingelserne i din pensionsordning gennem dit arbejde? Som du kan se, er jeg af den opfattelse, at der er behov for undersøgelse af nogle forhold omkring din arbejdssituation, jeg kan selvfølgelig ikke vide om det allerede er sket.

Hvis der ikke er tale om ansættelse på særlige vilkår, indebærer nedsat tid også en lønnedgang.

Ved en evt. senere ansættelse i fleksjob vil en ændring af din arbejdstid - på nuværende tidspunkt - ikke have nogen negativ indflydelse. En ansættelse i fleksjob betyder løn fra arbejdsgiver i forhold til den arbejdsindsats, som du yder og ud fra lønnens størrelse beregnes et fleksløntilskud fra kommunen.