Gå til hovedindhold

Bevilling af førtidspension

Spørgsmål

Jeg er lige blevet opsagt på mit fleksjob, på grund af sygdom. Jeg har 4 måneders opsigelse, så det vil sige, at jeg stopper 31. juli. Rehabiliteringsteamet i min kommune, har lige indstillet mig til førtidspension. Jeg er blevet fortalt, at jeg kan regne med afgørelse (99,9 % sikkert førtidspension) medium april.

Hvis nævnet bevilliger mig pension fra eksempelvis 1. maj, altså inden jeg ifølge min opsigelse stopper på arbejde, kan jeg så selv bede om først at starte pensionen pr. 1. august, når jeg stopper? Hvad med mine feriepenge optjent i 2016 og 2017. Kan jeg få dem udbetalt, som engangsbeløb, når jeg stopper?

Svar

Du skriver, at du er sygemeldt og jeg udleder derfor, at du modtager sygedagpenge/din arbejdsgiver modtager refusion. Det fremgår ikke hvorvidt du får udbetalt løn under sygdom. Tilkendelsesdato for førtidspension vil afhænge af, hvorvidt du modtager løn, og hvorvidt der udbetales refusion til din arbejdsgiver i form af sygedagpenge, og refusion af løn ved fleksjob til personer i fleksjob før 1.1.2013. Grundlæggende forholder det sig sådan, at der ikke kan udbetales løntilskud samtidig med pension - men disse forhold må din sagsbehandler redegøre nærmere for dig. Andre indtægter udbetalt samtidig med udbetaling af pension har betydning for beregning af pensionen, indtægter udbetalt før bevilling af pension har ikke betydning, da pensionsberegningen sker på baggrund af fremadrettede indkomster.

Helt konkret bør du få korrekt vejledning af både din kommune og evt. Udbetaling Danmark vedrørende konsekvenser i forbindelse med udbetaling af A-indkomst samtidig med evt. pensionsudbetaling.