Gå til hovedindhold

BPA - kan jeg være arbejdsleder

Spørgsmål

Min søster har sclerose. Hun ønsker en BPA ordning med mig som arbejdsgiver. Kommunen oplyser, at såfremt jeg skal være arbejdsgiver, så skal jeg opholde mig i hjemmet. Kan det være rigtigt?

Svar

Jeg går ud fra, at der er tale om tilskud efter lov om social service § 95, og at det forholder sig sådan, at din søster ikke selv kan fungere som arbejdsleder. I denne situation er det muligt at udpege en nærtstående, som helt eller delvis passer den pågældende. I denne situation er det en betingelse, at den nærtstående har ophold i hjemmet for at kunne fungere som arbejdsleder. Jeg henviser til Ankestyrelsens afgørelse 161-12, hvor det fremgår, at for at udfylde arbejdslederrollen indebærer det typisk, at borgeren og den nærtstående opholder sig på borgerens bopæl.

Bed din søsters sagsbehandler om nærmere redegørelse/afgørelse.