Gå til hovedindhold

DanNORMS forsøget

Spørgsmål

Hvad er DanNORMS forsøget?

Svar

DanNORMS forsøget undersøger, om behandling af aktiv multipel sklerose (MS) med lægemidlet rituximab (Ruxience®, godkendt til behandling af en række forskellige sygdomme, men ikke MS), har en sammenlignelig effekt og sikkerhed, som behandling med ocrelizumab (Ocrevus®, godkendt til behandling af MS). Derudover vil forsøget indsamle prøver og oplysninger, der kan bidrage med viden om hvilke patienter, der kan forvente særlig god effekt, eller er i særlig risiko for at udvikle bivirkninger til behandling med rituximab og ocrelizumab.

Både rituximab og ocrelizumab er biologiske lægemidler, såkaldte monoklonale antistoffer, der virker ved at ødelægge visse af kroppens immunceller (B celler og en lille del af T celler). Begge behandlinger er vist at være meget effektive til at reducere antallet af attakker og antallet af nye plak på MR-skanninger hos mennesker med MS.

Forsøget er et lodtrækningsforsøg, hvor 2/3 af deltagerne vil få rituximab og 1/3 vil få ocrelizumab, og efter lodtrækningen vil både deltager og behandlende læge vide, hvilken behandling der gives (ikke-blindet). Deltagelse i forsøget indebærer 2 års behandling, med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år. For at kunne deltage i forsøget, er der en række kriterier, der skal være opfyldt, herunder en MS-diagnose (attakvis MS, primær progressiv MS eller sekundær progressiv MS) med tegn på aktiv sygdom og alder mellem 18 og 65 år.