Gå til hovedindhold

Er der noget nyt om blod-stamceller

Spørgsmål

I har haft skrevet om immunterapi sammen med forsøg med stamceller. Er der nyt i forskningen?

Min datter har sclerose, der går den helt gale vej. I tilfælde af at der er nyt eller der er brug for forsøgspersoner, hvordan melder man sig til det?

Svar

Ved blod-stamcellebehandling fjerner man de skadelige immunceller, som forsager sclerose med kemoterapi, og derefter får man sine egne "raske" blodstamceller tilbage. På den måde søger man at "normalisere" immunsystemet, så risikoen for at få aktivitet i sclerosen (inflammation) minimeres. Blodstamcellebehandling er forbundet med betydelig risiko for alvorlige bivirkninger og anbefales derfor først, når konventionelle medicinske behandlinger har fejlet.

Flere videnskabelige undersøgelser har vist, at det er yngre og mindre invaliderede mennesker med sclerose, i starten af et sygdomsforløb, som får mest succes ud af en blodstamcellebehandling, og at behandlingen er forbundet med risici hos ældre personer med mere langvarig og fremskreden sygdom. Den seneste danske forskning indenfor området viser, at blod-stamcellebehandling i Danmark ligger på højde med store udenlandske centre både vedrørende effekt og sikkerhed.

De væsentligste kriterier for at få blod-stamceller er, at man har aggressiv attakvis sclerose, med mindst to alvorlige, dokumenterede attakker og typisk MR aktivitet på 1. linje behandling (f.eks. Aubagio eller interferon) eller dokumenteret alvorligt attak og typisk MR aktivitet på 2. linje behandling (f.eks. Ocrevus eller Tysabri). Aldersbegrænsningen er 18-50 år og byrden af symptomer må ikke være for let eller for svær (Expanded disability status scale (EDSS) 3,0-6,0). Alle MS Neurologer i Danmark kan henvise til vurdering på Rigshospitalet ud fra disse kriterier.

Aktuelt er der et åbent forskningsprojekt i Danmark (forsøget hedder RAM-MS), der sammenligner blod-stamceller med 2. linjebehandlinger ved forværring i sclerose. Rent praktisk er der kun mulighed for at deltage i undersøgelsen, hvis man bor i Østdanmark, da hyppige kontroller og MR skanninger hindrer, at mennesker med lang transporttid kan deltage.