Gå til hovedindhold

Er dosis af Tecfidera for høj

Spørgsmål

Hvorfor starter man Tecfidera op med 4 gange af den dosis, man har erfaring med mod psoriasis? Jeg har brugt Fumarat (i dag Tecfidera), allerede inden jeg fik diagnosen sclerose. Den gang hed det Fumaderm, og jeg fik det mod psoriasis. Jeg havde ingen nævneværdige bivirkninger, og skulle måske ikke være stoppet så hurtigt, men det var besværligt at få i sin tid.

Ud fra mine gode erfaringer har jeg anbefalet det til andre med sclerose. Flere af dem stopper hurtigt pga. voldsomme bivirkninger. Jeg kan huske fra sin tid, at lægen gik meget op i, at man skulle starte langsomt og gå tilbage i dosis, hvis man fik for meget flush. Startdosis i sin tid var 30 mg, og man gik over flere uger op til maks. 120 mg. Mod sclerose starter man med 120 mg og gå op til 240 mg. Er det for at skræmme folk væk og få dem over til de mere farlige præparater, eller er der nogen logisk forklaring for det?

Svar

Først skal jeg nævne, at Fumaderm og Tecfidera ikke er helt identiske lægemidler, da Tecfidera udelukkende er molekylet dimethyl fumarat, mens Fumaderm er en kombination af dimethyl fumarat og tre andre fumarsyreestere. Dernæst er sclerose og psoiriasis to forskellige sygdomme, der kan reagere meget forskelligt på behandling.

Jeg kan desværre ikke give dig nogen god forklaring på, hvorfor lægemiddelvirksomheden Biogen, som udviklede Tecfidera, brugte de doser som anvendes i dag. Sædvanligvis træffes den slags beslutninger udfra laboratorie- og dyreforsøg, samt tidlige studier på mennesker, hvor jeg ikke har kendskab til de data. I de store afsluttende kliniske studier, blev Tecfidera 240 mg afprøvet både to og tre gange dagligt, men da dosis på 240 mg x 2 dagligt, var lige så god som x 3 dagligt, valgte man den laveste dosis som anbefalet behandling.