Gå til hovedindhold

Hvorfor skal jeg hente medicin på MS klinikken

Spørgsmål

Jeg er sygeplejerske ved Aktiv Patientstøtte og skriver på vegne af en af mine patienter. Han er meget frustreret over selv at skulle hente sin medicin inde på sygehuset. Han bor langt fra sygehuset og har ikke overskud, han overvejer helt at stoppe sin behandling.

Er der ikke en anden løsning end selv at skulle hente sin medicin? Ifølge min patient må man ikke sende det - ej heller via apoteket? Jeg kender ikke proceduren, men hvis dette er medvirkende til stop af behandling, synes jeg det er problematisk. Hvad gør min patient med henblik på at undgå denne stressfaktor og opnå mere livskvalitet?

Svar

Sclerosemedicin kan ikke købes på apoteket i Danmark, men udleveres gratis i landets scleroseklinikker. Når man behandles med sclerosemedicin kan der være en række problemer, og kontrol af f.eks. bivirkninger og effekt skal ske i neurologisk regi på en scleroseklinik. De fleste steder sker det ved sygeplejerskekontrol hver 3. måned og lægekontrol hver 6. måned, hvor der samtidig sker udlevering af medicin hver 3. måned. Det er vigtigt at have denne kontakt med patienterne og spørge ind til effekt og bivirkninger, da man ellers kan give behandling på forkert grundlag. Medicinen er desuden dyr, og det kan være problematisk, at udlevere behandling til længere tids brug, da man somme tider må skifte behandling, og derfor skal kassere udleveret medicin. Derfor er det på mange måder en god løsning, at hente medicin hos sin sclerosesygeplejerske, som også vil søge at imødekomme ønsker og behov i så stort omfang som muligt.