Gå til hovedindhold

Koncentrations- og hukommelsesbesvær

Spørgsmål

Jeg vil høre, om der er et middel som kan hjælpe på hukommelsen samt koncentrationsevnen?

Svar

Du spørger om der er et middel, som kan hjælpe mod koncentrations- og hukommelsesbesvær. Det er der mange andre, der spørger om. Desværre er det ikke muligt med medicin, at forbedre kognitive vanskeligheder der skyldes direkte følger efter sygdommen i hjernen – i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Træthed, stress og depression kan også medføre kognitive vanskeligheder, som forsvinder hvis den grundlæggende årsag behandles. Hvis man oplever kognitive vanskeligheder, er det derfor vigtigt at undersøge, om man kan have en af disse lidelser, da disse ofte vil være lettere at behandle. Alternativt kan man forsøge at kompensere for de kognitive vanskeligheder. Hvis det lykkes, er der mange, som oplever en klar bedring.

Man kan enten forsøge at kompensere for vanskelighederne, eller forsøge at optimere betingelserne for at kunne huske. De fleste der oplever hukommelsesproblemer, har ikke rene hukommelsesproblemer, som man f.eks. oplever dem ved demenssygdomme. Derimod har man problemer med opmærksomhed og koncentration, som forstyrrer evnen til at lagre det, som man gerne skulle huske. Prøv at lægge mærke til, om der er andre ting, der konkurrerer om opmærksomheden. Det kan være forstyrrelser fra fjernsynet, andre der taler, at opmærksomheden også skal være på en anden aktivitet, hvis man f.eks. laver mad, mens man får en besked.

En anden god løsning kan være at kompensere, således at det, der skal huskes, bliver fastholdt et andet sted end i hukommelsen. Det kan f.eks. være på en magnetisk whiteboardtavle i køkkenet. Her kan man både sætte påmindelser på med magneter, skrive ugens aftaler i et ugeskema, lave små instruktioner i forhold til, hvordan en ny opgave skal udføres m.v. Man skal blot passe på, at det ikke bliver for uoverskueligt. Der skal indarbejdes faste rutiner i forhold til f.eks. at få tjekket tavlen - ellers er man jo lige vidt.

En anden god løsning er at benytte en smartphone eller en tablet. Det kan være et effektivt hjælpemiddel, da man her kan have mange hjælpemidler samlet et sted, og man har den altid med sig. Der findes i dag mange gode hjælpeprogrammer (apps) til de elektroniske hjælpemidler. Jeg har gode erfaringer med en app, der hedder Memoassist, men der findes også mange andre gode.

Kommunerne har kommunikationscentre eller centre for kommunikation og udvikling (de hedder noget forskelligt). Det er centre, der tilbyder vejledning og undervisning, når man har fået en påvirkning af tænkningen som følge af sygdom eller skade i hjernen. Her kan man få hjælpe til at kompensere for netop hukommelsesbesvær.