Gå til hovedindhold

Kriterier for blod-stamcellebehandling

Spørgsmål

HSCT - blodstamcellebehandling Jeg ønsker at forhøre mig om, hvad kriterierne er for at modtage denne behandling. Jeg har tidligere gennemgået Lemtrada behandling, men får desværre stadig attakker.

Svar

De væsentligste kriterier for at få blod-stamceller (HSCT) er, at man har aggressiv attakvis sclerose, med mindst to alvorlige, dokumenterede attakker og typisk MR aktivitet på 1. linje behandling (f.eks. Aubagio eller interferon) eller dokumenteret alvorligt attak og typisk MR aktivitet på 2. linje behandling (f.eks. Gilenya eller Tysabri). Aldersbegrænsningen er 18-50 år og byrden af symptomer må ikke være for let eller for svær (Expanded disability status scale (EDSS) 3,0-6,0). Generelt set virker HSCT bedst hos yngre mennesker med kort sygdomsvarighed, hvor sygdommen endnu ikke har afsat svære mén.

Forudgående Lemtradabehandling vil medføre særlige komplikationer i forholdt til HSCT, som du må snakke med dine MS læger om. Lemtrada dræber en række af immunsystemets celler og nogle af disse kan være lang tid om at gendannes. Man har således et "svækket" immunsystem, som først skal restitueres over måneder til år, inden man kan give en ny stærkt immun-dæmpende behandling, som fx kemoterapi i forbindelse med HSCT. Efter Lemtradabehandling har man også, i et vist omfang, et varigt "nyt" immunsystem, som vil reagere anderledes på behandling, selvom der går lang tid efter man er stoppet Lemtrada.

Man ved således meget lidt om, hvad konsekvenserne kan være helbredsmæssigt ved HSCT efter Lemtrada, og der er meget få erfaringer på verdensplan indtil videre.