Gå til hovedindhold

Mulighed for befordring

Spørgsmål

Vil I venligt oplyse mig om det er muligt, at få kørsel eller kørselstilskud til vederlagsfri træning to gange om ugen? Hidtil har ægtefællen kunnet køre, men det er ikke længere en mulighed, og handicapkørsel rækker jo ikke i længden.

Svar

Handicapkørsel giver mulighed for 104 enkeltture pr. år. Herudover vil  - alt afhængig af hvor du bor - være mulighed for flextrafik (som supplement til den kollektive trafik). Det betinger, at man er klar "ved kantstenen" og ikke har behov for chaufførhjælp. Prisen er en anden end handicapkørsel, priserne kan findes på trafikselskabets hjemmeside.

Nu kan jeg af gode grunde ikke vide, om du er omfattet af mulighed for dækning af merudgifter i h. t. lov om social service § 100, men du har mulighed for at læse nærmere om disse regler på foreningens hjemmeside. Du skal søge under "lev godt med sclerose".