Gå til hovedindhold

Ned i arbejdstid

Spørgsmål

Jeg arbejder pt. fuldtid, men syntes det er ved at være hårdt, mangler overskud når jeg har fri, har tegnet en forsikring for mange år siden som dækker ved tab af arbejdsevne 50 % eller mere. Hvordan er reglerne - hvordan kan man søge/undersøge, regler, økonomi, skal jeg snakke med forsikringen eller er det kommune og på flexjob?

Svar

Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at du tænker, at du kan fortsætte på din arbejdsplads – bare på nogle andre vilkår end fuldtidsansættelse.

Jeg forudsætter, at du har en §56 aftale i h. t. sygedagpengeloven, så din arbejdsgiver får refusion fra 1. sygedag begrundet i MS. Jeg ved ikke om mulighed for personlig assistance er relevant.

For at kunne vurdere evt. berettigelse til fleksjob skal det undersøges, hvor meget du er i stand til at arbejde. Hvis det handler om fleksjob på din nuværende arbejdsplads drejer det sig om fastholdelsesfleksjob. Konkret skal der så rettes henvendelse til kommunens fastholdelseskonsulent, der sammen med dig og leder på arbejdspladsen kan lægge en plan for det videre forløb.

I den forbindelse skal der også indhentes lægelige oplysninger.

Når der er samlet fornøden dokumentation (afklaring af din arbejdsevne/lægelige oplysninger mm) vil din sag blive forelagt Rehabiliteringsteamet.

På Scleroseforeningens hjemmeside findes lovgivningssider samt Scleroserådgiveren, hvor ovenstående er nærmere beskrevet.

Løn i fleksjob består af dels løn fra arbejdsgiver, som svarer til din ansættelse der (nedsat løn i forhold til nedsat arbejde). Jobcentret beregner et fleksløntilskud afhængig af lønnens størrelse. På STARS hjemmeside findes en vejledende beregning. Du skal være opmærksom på, at ved overgang til fleksjob reduceres din indbetaling til din pensionsordning i forhold til den nedsatte løn. Det er derfor vigtigt at kontakte pensionsselskab med henblik på evt. mulighed for dækning af det manglende bidrag.

Hvis du er medlem af en faglig organisation kan du forventelig få vejledning der, ligesom du også kan kontakte Scleroseforeningens socialrådgiver for mere konkret vejledning.

Vedrørende din forsikring skal du kontakte forsikringsselskabet. De skal vejlede dig om betingelserne for evt. udbetaling og betingelser for evt. udbetaling.