Gå til hovedindhold

Ophør af sygedagpenge og jobafklaring

Spørgsmål

Jeg er 58 år og fik konstateret sclerose i 2014. Jeg var på sygedagpenge indtil midt oktober 2016, herefter ressourceydelse. Var i arbejdsprøvning sidste sommer i 13 uger, hvor konklusionen var, at der ikke kan udvikles arbejdsevne. Der er ikke sket noget i et år, og så pludselig her i oktober 2016 skal jeg i jobafklaringsforløb. Er det lovligt, at der ikke sker noget et helt år fra kommunens side? Er det rigtig, at der findes en undtagelsesparagraf vedrørende jobafprøvning?

Kan jeg kan få nogle gode råd, så jeg kan få tilkendt førtidspension?

Svar

Opfølgningsreglerne er nøje beskrevet i lov om sygedagpenge, hvorfor din sag ikke er blevet fulgt op, ved jeg ikke. Har du modtaget aktindsigt? Hvilken forklaring har din sagsbehandler givet dig? Jeg regner også med, at du har modtaget en afgørelse med klagevejledning. Jeg går ud fra, at din sag er behandlet på Rehabiliteringsteam på nuværende tidspunkt. Som du kan se stiller jeg flere spørgsmål end svar. Faktisk har DUKH beskrevet reglerne i en lovguide, som du kan finde på DUKHs hjemmeside.

Umiddelbart tænker jeg, at du har modtaget sygedagpenge i den periode, som loven foreskriver. Hvorvidt der er baggrund for at klage over afgørelsen er svært at afgøre på det foreliggende. Det der er vigtigt på nuværende tidspunkt, er en tæt opfølgning med henblik på afklaring af din samlede situation. Er der mulighed for tilbagevenden på arbejdsmarkedet, eller hvilket forsørgelsesgrundlag er du berettiget til på nuværende tidspunkt. Du nævner din alder, men alderen har som sådan ikke nogen indflydelse på de tiltag, som kommunen er forpligtet til at foretage.

Måske skulle du kontakte den socialrådgiver i Scleroseforeningen, som er tilknyttet det område, hvor du bor. Kontakt kan fås ved henvendelse direkte til Scleroseforeningen, men husk at have alle sagsakter, så det bliver muligt med en konkret rådgivning.