Gå til hovedindhold

Personlig hjælp (BPA)

Spørgsmål

Jeg har primær progressiv sclerose, og som følge deraf sidder jeg i kørestol. Jeg skal liftes til alt og har kun funktion tilbage i min højre arm, derfor er hjemmeplejen dagligt hyppig gæst i mit hjem.

Hvornår er man berettiget til at få bevilliget handicaphjælpere, og er der en aldersgrænse for denne bevilling.

Svar

Betingelserne for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) i h. t. lov om social service § 96 er at behovet for hjælp til pleje, overvågning og ledsagelse gør det nødvendigt at yde denne særlige støtte. Det betyder, at du skal være bevilget mange timer til personlig pleje og at ledsageordningen med de 15 timer om måneden ikke er tilstrækkelig. Herudover er det en betingelse, at du kan være arbejdsleder, dvs. du kan planlægge og tilrettelægge arbejdet for dine hjælpere, lave vagtplaner, gennemføre MUS (medarbejderudviklingssamtaler), sørge for dækning ved hjælperes sygdom o. lign. Selve arbejdsgiverrollen (udbetaling af løn o. lign) kan overdrages til andre. Det er som sådan ret krævende, at være arbejdsleder for sit eget hjælperkorps.

Serviceloven indeholder også andre muligheder for udpegning af hjælpere. Helt konkret synes jeg, at du skal drøfte din situation med din visitator med henblik på at finde den bedste løsning for dig.

Der er som sådan ingen øvre aldersgrænse for denne hjælp.