Gå til hovedindhold

Praktisk hjælp

Spørgsmål

I efteråret 2017 flyttede min kone og jeg fra en kommune til en anden. I den kommune vi flyttede fra, havde vi haft praktisk hjælp bevilliget efter §83 siden 2016. Min kone har sclerose (førtidspensionist) og jeg har en ødelagt ryg med discus prolaps og slidgigt (under 1/3 erhvervsevne tilbage), slidgigt i nakken samt diabetes 2. Efter flytningen i efteråret 2017 ansøgte vi om den tilsvarende praktiske hjælp efter § 83 i vores nye kommune. Det er der desværre kommet en lang sag ud af, som endnu ikke er afsluttet.

I foråret 2018 får vi afslag på ansøgningen om praktisk hjælp efter §83. Afgørelsen er fyldt med faktuelle fejl, så vi påklager den. Kommunen har lige genbehandlet sagen, efter at vi har klaget og er kommet med en afgørelse, som vi finder meget mærkelig og forkert. Kommunen anfører, at de har truffet ny afgørelse i sagen, der består i, at jeg er bevilliget afløsning efter Lov om Social Service §84 (som vi aldrig har søgt om). I selve afgørelsens begrundelse benytter kommunen den første 1½ side på at begrunde, hvorfor jeg ikke er berettiget til praktisk hjælp efter §83 og ender med at konkludere, at jeg får afslag på hjælp efter §83. Herefter anfører kommunen, at jeg dog er berettiget til hjælp/afløsning efter §84.

Er min opfattelse af sagen korrekt som fremstillet her?
1. Kommunen giver først afslag på ansøgningen om praktisk hjælp efter Lov om Social Service § 83, stk. 2 i foråret 2018.
2. Herefter giver Kommunen igen afslag på ansøgningen om praktisk hjælp efter Lov om Social Service § 83, stk. 2. (august 2018) og stadfæster dermed deres første afgørelse
3. Og endelig tilbyder kommunen en anden type hjælp (afløsning) efter en anden lovparagraf, end det vi har søgt om. Det er vel derfor (i forhold til pkt. 1 og pkt. 2) i strid med gældende lovgivning ikke at videresende sagen til behandling i Ankestyrelsen, da vi to gange har fået afslag på praktisk hjælp efter §83. Er dette korrekt?

Hele delen omkring bevilling af afløsning efter §84 har intet med vores oprindelige ansøgning at gøre (vi har aldrig søgt om denne type hjælp) og den bør slet ikke nævnes i kommunes afgørelse på vores klage. Den bør derimod laves som et separat tilbud fra kommunen, der intet har at gøre med stadfæstelsen af deres afslag på praktisk hjælp efter §83. Er dette korrekt?

Svar

Log ind som medlem

Log ind med dit medlemslogin for at få adgang

Log ind

Ikke medlem?

Hvis du giver os din e-mail og telefonnummer, kan du få adgang mod, at du accepterer, at vi kan kontakte dig og fortælle mere om dine muligheder for at støtte scleroseforeningens arbejde

Anmod om adgang