Gå til hovedindhold

Praktisk hjælp, hjælp til håndsrækninger

Spørgsmål

Hvordan er mulighederne for at søge hjælp til f.eks. rengøring eller havearbejde? Mener at have hørt for længe siden, at man kan få hjælp til havearbejde, men ikke rengøring, er det korrekt?

I så fald hvordan søger jeg? Jeg har kigge lidt på kommunens hjemmeside, men synes ikke, at der er nogen oplagte steder, med mindre at man er meget plejekrævende. Er kommet dertil, at jeg må prioritere min energi - arbejde eller rengøring/haven - og vil da sådan set helst arbejde.

 

Svar

Reglerne om personlig og praktisk hjælp fremgår af lov om social service §83. Kommunerne har (generelt) deres kvalitetsstandarder liggende på hjemmesiden. Ved vurdering af praktisk hjælp (rengøring) lægges også vægt på, hvad andre i husstanden forventes at kunne påtage sig. Det er Visitationen, du skal henvende dig til.

Vedrørende havehjælp og andre håndsrækninger skal disse vurderes efter servicelovens §100. Her handler det dels om betingelserne for at være omfattet af reglerne i §100, det kan du læse nærmere om på foreningens hjemmeside under Lovgivning. Hvis betingelserne er opfyldt, skal merudgifterne vurderes, og udgifterne skal overstige 6.408 kr. årligt, før en evt. udbetaling kan komme på tale. Lovgivningssiden oplyser også om evt. andre merudgifter, som kan komme i betragtning.

Husk altid at få en skriftlig afgørelse.