Gå til hovedindhold

Støtteperson - hjemmevejleder

Spørgsmål

Jeg har en mor med sclerose, som ikke længere kan ordne sin netbank og e-boks mm på pc’en. Hvad er der af muligheder for at få hjælp hertil? Er det en revisor, kommunen eller en helt tredje man skal have fat i?

Svar

Jeg forstår det sådan, at din mor har kognitive vanskeligheder, som gør det svært for hende at forholde sig til post m.m. fra offentlige instanser. Jeg forstår det ikke sådan, at det er nødvendigt med beskikkelse af værge.

Umiddelbart tænker jeg, at din mor muligvis har personlig/praktisk hjælp fra sin kommune. Det vil være muligt at søge socialpædagogisk støtte i hjemmet (hjemmevejleder), der kan være behjælpelig med håndtering af post m.m. Det er visitationen i kommunen, som skal tage stilling til denne form for hjælp, spørg efter mulighed for støtte i h. t. servicelovens § 85.

Der er mulighed for at blive fritaget for digital post, så alt kommer via almindelig post. Det sker i givet fald ved personligt fremmøde på Borgerservice, hvor der skal udfyldes en ansøgning.  Jeg ved ikke, om det vil ændre på din mors muligheder at modtage almindelig post, men som nævnt er der en mulighed for det.