Infektion med Epstein Bar Virus (EBV), en særlig virus, der kan føre til kyssesyge, men for de fleste kun kommer til udtryk uden særlige symptomer, har i et par år været anerkendt som en risikofaktor for udviklingen af multipel sclerose (MS).

Sidste år oplevede man et stort internationalt forskningsgennembrud, da man fik den hidtil stærkeste evidens for, at EBV er nødvendig, men ikke den underliggende årsag, for at udvikle sclerose. Det skete da Harvard Medical School offentliggjorde et studie med blodprøver fra mere end 10 millioner personer i det amerikanske militær, der påviste en stærk sammenhæng mellem EBV og udviklingen af MS.

Selvom det endnu står uklart præcist, hvor stor og afgørende en rolle EBV spiller for sygdomsaktiviteten ved MS, så forskes der nu ihærdigt på at udvikle en EBV-vaccine. Det gør der, fordi man formoder, at ved at forhindre EBV-infektion hos mennesker kan mindske risikoen for at udvikle MS.

Endnu ikke testet på mennesker

I en ny undersøgelse, der netop er publiceret i det det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature Communications, har en gruppe australske forskere faktisk udviklet EBV-vaccine, der i det tidlige forskningsstadie, i laboratoriemodellen, viser sig at være meget effektiv.

Vaccinen, der blev effektivt målrettet til nogle bestemte lymfeknuder, viste sig at udløse nogle stærke reaktioner, som man også kalder immunresponser, i to forskellige og vigtige dele af immunsystemet. Og effekten af vaccinen viser sig at være langvarig. Det betyder, at den stadig virker seks måneder efter forsøget.

Det skal understreges, at forskningsforsøget stadig er i sin tidlige fase, men de lovende resultater i laboratoriemodellen repræsenterer bestemt et betydeligt fremskridt mod udviklingen af en effektiv EBV-vaccine, der en dag kan testes på mennesker med MS.