Antallet af mennesker, der får sclerose i verden, er stigende. Det fremgår af en helt ny optælling fra MSIF. I dag er der 2,8 millioner mennesker med sclerose i verden, hvor der i 2013 var 2,3 millioner . 

Opgørelsen viser også, at Danmark er det 4. hårdest ramte land i verden – næst efter San Marino og Tyskland og kun akkurat overgået af USA.

Faktisk er forekomsten i Danmark er næsten 9 gange så stor som den gennemsnitlige forekomst i verden.

Ifølge den nye undersøgelse får gennemsnitligt 1 ud af 3.000 mennesker sclerose i verden, mens tallet i Danmark er ca. 1 ud af 350 danskere.

Tal fra Det danske Scleroseregister, som har medvirket til indsamlingen af data til MSIFs verdensoptælling, har tidligere påvist en fordobling af antallet af danskere med sclerose i perioden 1998-2018. Ifølge den seneste opgørelse fra det danske register har godt 16.500 danskere sclerose, og hvert år kommer omkring 600 nye tilfælde til.

Årsagen til, at sclerose rammer dobbelt så mange kvinder som mænd, er stadig ukendt. Men man antager blandt andet, at bedre diagnosticering og en længere levealder er medårsager til den voldsomme stigning.

Rammer unge

Den gennemsnitlige alder på diagnosetidspunktet er 32 år, fastslår den nye rapport fra MSIF. Men sygdommen kan ramme i alle aldre, også børn. På verdensplan skønner rapporten, at omkring 1,5 % af alle ramte er børn og unge under 18 år svarende til, at der på verdensplan er mindst 30.000 under 18 år, som lever med sclerose.

Det svarer til en stigning på 7.000 fra 2013, og er et billede, som professor i neurologi og ledende overlæge ved scleroseklinikken på Rigshospitalet nikker genkendende til:

”Det svarer meget godt til det billede, vi ser i Danmark, at godt 1 procent af patienterne er under 18 år på diagnosetidspunktet,” siger Finn Sellebjerg.

Store konsekvenser

Sclerose er en kronisk sygdom, som har store konsekvenser for de personer, den rammer. Ny dansk forskning fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velværd) fra 2. september 2020 viser, at allerede 5 år efter diagnosetidspunktet forlader sclerosepatienter det ordinære arbejdsmarked som følge af sygdomsforværring, og blot 2 år senere må de forlade arbejdsmarkedet helt.

”Vi har nu klare beviser for, at sygdommen er i stigning, men også for hvor store konsekvenser den stadig har for de mange, der rammes på et tidspunkt i livet, hvor man gerne skulle have mange gode år foran sig. Vi ved, at tidlig behandling er helt afgørende for at modvirke sygdommens følger. Derfor er det helt utrolig vigtigt, at ressourcerne følger med det stigende antal patienter, så vi får sat ind med den rette behandling og støtte i tide,” lyder det fra Scleroseforeningens direktør, Klaus Høm.

Forekomst af sclerose på verdensplan

  1. San Marino
  2. Germany
  3. USA
  4. Denmark
  5. Canada

Kilde: MSIF