Hvilke ændringer har den nye ordning for vederlagsfri fysioterapi betydet for mennesker med sclerose? Og hvor tilfredse er de med deres behandling fem måneder efter, at den nye ordning blev indført? Det har Scleroseforeningen undersøgt på baggrund af besvarelser fra 1.199 mennesker med sclerose, der er henvist af deres læge til vederlagsfri fysioterapi som følge af deres sclerose.

Undersøgelsen er foretaget i maj 2024, og den er en opfølgning på en tidligere undersøgelse fra starten af januar 2024, der undersøgte samme svarpersoners adgang til vederlagsfri fysioterapi i 2023, inden den nye ordning blev indført.

“Langt de fleste sclerosepatienter vil opleve fysioterapi as usual (…) og så vil der være nogle få, der skal vænne sig til, at behandlingen er anderledes, end de er vant til.” Sådan lød forudsigelsen fra formanden for Danske Fysioterapeuter, Jeanette Præstegaard, tilbage i januar 2024, hvor hun i et interview med Scleroseforeningen blev spurgt, hvordan hun forventede, at overgangen til den nye ordning ville blive for patienterne.

LÆS OGSÅ: Interview med formanden for Danske Fysioterapeuter om den nye ordning for vederlagsfri fysioterapi

Fem måneder efter den nye ordnings indførelse står det klart, at formandens forudsigelse desværre ikke holder stik, og at det ikke kun er få, men mange sclerosepatienter, der har fået ændret deres behandling. Det får Scleroseforeningens rådgivningschef Nadia Buchard til at kalde på handling.

“Undersøgelsen viser, at ordningen indebærer en klar forringelse af adgangen til vederlagsfri fysioterapi for en meget stor del af sclerosepatienter. Det er uacceptabelt, når nu det for længst er dokumenteret, hvor afgørende vedligeholdelsestræning er for behandlingen af sclerosepatienter og deres mulighed for at forblive selvhjulpne og bevare et aktivt liv,” lyder det fra rådgivningschefen, der vil have aftaleparterne til at genbesøge ordningen hurtigst muligt efter sommerferien:

“Der er tale om problemer af et omfang, der ikke kan forklares med forbigående startvanskeligheder forbundet med en ny ordning, sådan som parterne bag ordningen tidligere har foreslået. Tiden er ikke til at se ordningen mere an. Tiden er til handling. Det vil vi gøre, hvad vi kan for at få parterne til at forstå,” siger Nadia Buchard.

Nedenfor kan du læse undersøgelsens hovedresultater.

Kort om den nye ordning for vederlagsfri fysioterapi for mennesker med sclerose

Fra og med januar 2024 blev ordningen for vederlagsfri fysioterapi ændret for mennesker med sclerose.  Den nye ordning er del af en ny overenskomst mellem Danske Fysioterapeuter, Kommunernes Landsforening og Regionernes Lønnings- og Taksnævn. Den nye ordning vil blive udvidet til at omfatte tre andre patientgrupper i efterfølgende tre år.

Formålet er ifølge overenskomstparterne gennem indførelsen af strukturerede forløb at sikre, at den vederlagsfri fysioterapi foregår på en mere ensartet måde på tværs af landet, end tilfældet tidligere har været. Fremover inddeles sclerosepatienter derfor efter deres symptomers sværhedsgrad i faser, der går fra 1 til 5, hvor 1 svarer til den mildeste grad og 5 til den sværeste grad. Og for hver fase er der lavet en forløbsbeskrivelse.  

Formålet er dog også, at der inden for samme økonomiske ramme for den vederlagsfri fysioterapi skal findes plads til 2,5 procent flere patienter.

Den nye ordning indebærer desuden ny måde at honorere de praktiserende fysioterapeuter på. Mens fysioterapeuterne tidligere blev honoreret per udført behandling, modtager de nu et månedshonorar for hver sclerosepatient, som modtager vederlagsfri fysioterapi i den pågældende klinik. Månedshonorarets størrelse afhænger af, hvilken fase patienten er inddelt i. Månedshonoraret er det samme for patienten året ud uanset antallet af udførte behandlinger i den enkelte måned, medmindre patienten skifter til en anden fase. Du kan læse mere om de strukturerede forløb for sclerosepatienter og beskrivelsen af de enkelte faser på Danske Fysioterapeuters hjemmeside her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så du altid er opdateret