Der sker hele tiden fremskridt inden for forskningen i progressiv sclerose. Men en af de væsentligste fremskridt, som også baner vejen for den fremtidige forskning, er en generel lægefaglig ændring i tilgangen til progressiv sclerose.

Det fortæller den britiske MS-forsker Don Mahad, professor og neurolog ved The Anne Rowling Regenerative Neurology Clinic på Universitet i Edinburgh, om i den Progressive MS Alliances seneste webcast: Solving the mystery of progression: the key to new treatments for progressive MS – YouTube

”Før forsøgte man ikke at diagnosticere mennesker med progressiv sclerose tidligt, men i dag diagnosticerer og anerkender man sygdommen tidligt”.

Tidlig diagnosticering er afgørende for, at sclerosepatienter kan få den rette målrettede behandling, der kan være med til at sænke sygdomsprogressionen, således man undgår at tabe funktionsniveau.

Scleroseforeningen er an aktiv del af den Progressive MS Alliance, et globalt initiativ, hvor forskere verden over samarbejder for at udvikle nye behandlingsformer mod progressiv sclerose.

Og i Alliancens seneste webcast peger professor Don Mahad altså på, hvordan der er sket en generel ændring i tilgangen til progressiv sclerose, som indeholder et stort udviklingspotentiale.

Både i forhold til behandlingen af sclerosepatienter, men også i forhold til at sætte retningen for fremtidens forskning i progressiv sclerose.

”Der har været mange behandlingsmæssige tilbagefald inden for de forskellige former for sclerose. Men det at have bare én godkendt behandling for sekundær progressiv sclerose og én anden for primær progressiv sclerose, ændrer faktisk det kliniske landskab”.

”Men vi har brug for at udvikle nye kliniske platforme til at målrette behandlingen af progressiv sclerose tidligt i forløbet,” understreger professoren.

Hvis du har lyst til at tage de faglige briller på og få et nørdet indblik i den internationale MS-forskning, så kan du i webcasten også høre den franske MS-forsker Bernard Zalc og den italienske MS-forsker Paola Zaratin fortælle om ny international forskning.

Eksisterende behandling af progressiv sclerose i Danmark

Den eneste behandling, som er godkendt til mennesker med primær progressiv sclerose, er ocrelizumab (Ocrevus). Denne behandling er dog kun anbefalet til patienter op til 45 år.

Ligeledes eksisterer én behandling, siponimod (Mayzent), der er godkendt til sekundær progressiv sclerose. Denne behandling er dog kun anbefalet til patienter med aktiv sygdom (dvs. hvis man har attakker eller man kan se aktivitet på MR-scanninger).

Læs mere her

Progressive MS Alliance

Progressive MS Alliance er et globalt initiativ, hvor forskere verden over samarbejder for at udvikle nye behandlingsformer mod progressiv sclerose. Håbet er at kunne opnå et gennembrud i forståelsen og behandlingen af progressiv sclerose gennem netværk på tværs af forskningsinstitutioner og lande.

I 2021 støttede Scleroseforeningen Progressive MS Alliance med 2 mio. kr.