Formål

I forskningsprojektet ønsker vi at undersøge effekten og potentielle bivirkninger ved medicinsk cannabis hos patienter med MS og patienter med rygmarvsskade.
Vi ønsker:

  • at undersøge effekten af medicinsk cannabis på nervesmerter og spasticitet.
  • at undersøge effekten på livskvalitet, hukommelse, stress, søvn og styringsbesvær
  • at registrere bivirkninger ved de enkelte præparater.

Vi undersøger indholdsstofferne CBD, THC og en kombination af disse, sammenholdt med placebo (inaktiv medicin).
Arbejdet er vigtigt, da det bidrager til viden om medicinsk cannabis har effekt og er sikkert at bruge som behandlings-supplement fremadrettet.

Mød forskeren: Læge og phd. studerende Julie Schjødtz Hansen

Hvad driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning?

Som kommende neurolog er jeg selvsagt interesseret i de neurologiske symptomer som ses ved skade i centralnervesystemet. MS er en kompleks neurologisk sygdom, hvor mange symptom-kombinationer kan ses. Medicinsk cannabis er foreslået som symptom-behandling til smerte og spasticitet. Medicinsk cannabis er ”oppe i tiden”, men behandling med medicinsk cannabis mangler dokumentation og evidens for om der er tilstrækkelig effekt og sikkerhed.
Jeg synes det er meget interessant og særdeles relevant og nødvendigt, at der laves evidensbaseret forskning inden for området og jeg er glad for at være en del af teamet der bidrager med et nationalt placebokontrolleret studium inden for medicinsk cannabis og effekten på smerte og spasticitet. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

 Det har rigtig stor betydning at modtage støtte fra Scleroseforeningen til dette forskningsprojekt. Støtten er med til at dække lønmidler og andre omkostninger ved studiet. Ud over den økonomiske støtte fra scleroseforeningen, er formidling og oplysning om projektet til scleroseforeningens medlemmer uvurderlig. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2018: 300 000 kr.

2019: 270 000 kr.

2020: 125 000 kr.

2021: 150 000 kr.

Projektperiode

2018 – 2022

Projektets nøgleord

  • Livskvalitet
  • Cannabis
  • Symptombehandling
  • Komplimentær og alternativ behandling
  • Smerter
  • Spasticitet
  • Søvn og træthed