Formål

Nedsat gangfunktion er et hyppigt symptom hos patienter med multipel sklerose, der ydermere påvirker generel trivsel negativt! Naturen tilbyder gode muligheder for træning (tydeliggjort under Covid-19), bl.a. i form af varieret terræn og underlag. Dette vil kunne stimulere kroppen og specielt nervesystemet på flere fordelagtige måder, og positivt indvirke på forskellige aspekter af gangfunktion. Dog er der pt. foretaget meget lidt forskning på dette område indenfor multipel sklerose. Vi ønsker således at undersøge, hvorvidt 7 ugers udendørs højintens (hold)gangtræning kan forbedre gangfunktion hos patienter med multipel sklerose og ydermere medføre øget trivsel.
Vi håber, at vi med dette projekt kan dokumentere markante gavnlige effekter af højintens udendørs gangtræning på gangfunktion og ikke mindst trivsel for de deltagende patienter med multipel sklerose. Fremadrettet kan det danne grobund for et generelt ‘gangtrænings’koncept der kan tilbydes indenfor Scleroseforeningen.

Mød forskeren: Lars Hvid, Kandidat i Idræt, PhD

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Jeg finder utrolig stor motivation ved at arbejde/forske indenfor et felt hvor det primære handler om at forbedre folks liv. Når fysisk træning (fx højintens gangtræning) udføres korrekt, er det nok det mest effektive tiltag i forhold til at forbedre/bevare fysisk funktion herunder gangfunktion. Derudover har fysisk træning vist sig at kunne fremme trivsel og livskvalitet – hvilket fra min side er noget af det vigtigste at stræbe efter. Det er berigende at være en del af et forskningsområde der bevæger sig i den rigtige retning, og ikke mindst med engagerede deltagere der reelt ønsker at tage hånd om deres sygdom. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Som forsker er det altafgørende at få økonomisk støtte til forskningsprojekter, og i den henseende er det specielt dejligt at vide at Scleroseforeningen har fundet ens projekt støtteværdigt. Det aktuelle projekt ville ikke kunne gennemføres uden denne støtte. På vegne af projektgruppen, ser jeg meget frem til at påbegynde projektet.

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2021: 224 000 kr.

Projektperiode

2021 – 2022

Projektets nøgleord

  • Sygdomsmodificerende behandling
  • Symptombehandling
  • Neurofysiologi
  • Livskvalitet
  • Træning
  • Livsstil