Formål

Studier viser, at MS-patienter stort set alle har blæregener, når de har haft MS i mere end 10 år. Blæregener kan medføre hyppige vandladninger, urininkontinens og manglende blæretømninger. Der kan også være gener fra tarm og med den seksuelle funktion. Generne kan påvirke patienterne mere end selve MS og kan derfor have altomfattende konsekvenser for patientens livskvalitet, sociale liv og overskud.
Projektet undersøger effekten af sakral nervemodulation på blærens, tarmens og den seksuelle funktion. Bekræftes det, at behandlingen hjælper, vil det bedre MS-patienter livskvalitet væsentligt.

Mød forskeren: Hanne Kobberø, Overlæge og master i sexologi

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Sakral nervemodulation er en behandling, der hjælper patienter, der har problemer med blærens, tarmens og den seksuelle funktion. Denne behandling er ikke godkendt til patienter med neurologisk sygdom. I min kliniske hverdag har jeg set flere gode eksempler på, hvordan patienter med MS kan få betydelig lindring af deres symptomer med denne behandling. Det er ikke en behandling, der helbreder MS, men det er en behandling, der bedrer livskvaliteten for denne patientgruppe. At se denne bedring efter et vellykket behandlingsforløb er en stor glæde og yderst motiverende. At kunne gøre en forskel. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Det er vigtigt for projektet, at også Scleroseforeningen anerkender projektets formål og dermed også anerkender, at problemet eksisterer og at der kan gøres noget ved problemet. Det er i forvejen et område, som kan være stigmatiserende, tabuiseret af flere årsager, så med Scleroseforeningens midler vil der være større sandsynlighed for, at projektets formål og resultater vil komme ud til de rette personer.
Det giver samtidig arbejdsro til projektet, da midlerne er sikret.

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2023: 155 625 kr.

Projektperiode

2023 – 2027

Projektets nøgleord

  • Symptombehandling
  • Comorbiditet/multisygdom
  • Blæredysfunktion
  • MS og seksualitet
  • Livskvalitet