Formål

Vores forskningsgruppe har dokumenteret, at vaccination med Calmette (mod tuberkulose) dæmper risikoen for en bred vifte af sygdomme. I danske data var der især en gavnlig effekt mod neurologiske sygdomme. I et lodtrækningsforsøg gav Calmette markant beskyttelse mod multipel sclerose (MS) og der synes at være et sammenfald mellem lande der bruger (eller har brugt) Calmette og udbredelsen af MS. Vi vil derfor, i en stor dansk registerundersøgelse, grave dybere i dette spørgsmål og undersøge om vaccination med Calmette i barnealderen giver beskyttelse mod MS eller dæmper sygdommens alvorlighed.

Mød forskeren: Frederik Schaltz-Buchholzer, Læge, PhD

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Jeg har en veninde med MS og er således godt bekendt med hvor træls en sygdom MS er, ikke mindst fordi de ramte typisk er unge mennesker og der er en stor uvished om hvordan sygdommen kommer til at påvirke deres livsforløb.

Som epidemiolog pirrer det mig også, at vi ikke ved nok om de underliggende mekanismer. Hvorfor har vi fx så meget MS i Danmark?

Der synes at være en risikogradient ift. afstanden til Ækvator, men hvorfor er der så en meget lav prævalens af MS blandt eskimoer (eksponeret til tuberkulose og typisk Calmettevaccinerede) på Grønland og i andre folkeslag? 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Bevillingen fra Scleroseforeningen betyder at vi kan ansætte en videnskabelig assistent primo 2023 til at varetage projektet, støttet af projektgruppen. Uden midler fra Scleroseforeningen havde vi ansøgt andre fonde om fondsstøtte og projektet var således i bedste fald blevet forsinket og i værste fald havde det ikke kunnet gennemføres pga. manglende finansiering. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2022: 450 000 kr.

Projektperiode

2023 – 2023

Projektets nøgleord

  • Sygdomsårsager/udbredelse
  • Miljøfaktorer
  • MS og børn