Formål

I dag er næsten 18% af unge i Danmark overvægtige, men det endnu ikke undersøgt, hvorledes vægtmønstre i barndommen samt timingen af puberteten påvirker risikoen for multipel sclerose. Vha. nye og innovative måder at modellere vægtmønstre, som afspejler den samlede påvirkning af BMI i barndommen, kan vi identificere hvorvidt det er et forebyggelsespotentiale hos børn og unge med et særligt pubertets- og vægtmønster.

Mød forskeren: Katja Biering Leth-Møller, Phd, Cand.scient.san.publ

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Det er stærkt motiverende, hvis vi med dette projekt med mere end 400.000 danske skolebørn kan tilføre ny viden om forebyggelse af multipel sclerose blandt børn og unge, og potentielt bidrage til at knække den stigende forekomst af multipel sclerose. 

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Med midlerne fra Scleroseforeningen kan vi få koblet data fra skolelægejournalkohorten (inkl. højde og vægt) med data fra Scleroseforeningen og færdiggøre et større projekt om vækstmønstre i barndommen og risikoen for multipel sclerose. 

Om projektet

Støtte modtaget fra Scleroseforeningen

2022: 261 641 kr.

Projektperiode

2023 – 2023

Projektets nøgleord

  • Sygdomsårsager/udbredelse