Hjemmebesøg inden du indlægges

Formålet med besøget er at afklare dine ønsker og behov og de behandlingsmuligheder, vi kan tilbyde dig. Hvis du får personlig hjælp i det daglige, vil det være en god ide, at en pårørende eller en af hjælperne er til stede under besøget.

Formålet kan også være at afklare, om det overhovedet er muligt for os at tilbyde dig et rehabiliteringsforløb.

I helt særlige tilfælde, hvor indlæggelse ikke er muligt, tilbyder vi en målrettet og sammenhængende rehabiliteringsindsats hjemme hos dig, skræddersyet ud fra dine behov.

Læs mere om Sclerosehospitalernes udgående funktion her

Efter et hjemmebesøg udarbejder den fagperson, der har besøgt dig, en besøgsrapport, som du får til godkendelse. Besøgsrapporten danner grundlag for den videre planlægning af din indlæggelse.

Hjemmebesøg under din indlæggelse

Et hjemmebesøg, mens du er indlagt, kan komme på tale, hvis din situation har ændret sig væsentligt, fx hvis du indlægges direkte på Sclerosehospitalerne fra anden hospitalsindlæggelse, eller hvis der sker markante ændringer i din livssituation (attak, nye svære symptomer, skilsmisse eller andet i hjemmet). I de tilfælde vil du typisk foretage besøget sammen med din kontaktperson.

Hjemmebesøg efter du har været indlagt

Et hjemmebesøg efter indlæggelse kan være aktuelt, hvis du har behov for særlig støtte derhjemme for at kunne omsætte dit udbytte af indlæggelsen. Her vil det ofte være en god ide at invitere repræsentanter fra kommunen, dine pårørende og/eller andre af dine ressourcepersoner med som deltagere.