Min forskning handler om …

at blive klogere på, hvordan det er at blive ældre med sclerose. Hvad oplever de ældre er vigtigt i deres hverdagsliv? For ældre med sclerose er en gruppe, vi ikke ved særlig meget om i dag. En særlig ting ved min forskning er, derudover at jeg inddrager ældre med sclerose som en slags medforskere, der hjælper med at planlægge og udføre selve forskningsprojektet. Det betyder, at den viden, vi sammen skaber, bliver mere relevant for de mennesker, den faktisk handler om. Forhåbentlig vil det betyde at min forskning i fremtiden kan understøtte at målgruppen tilbydes støtte og aktiviteter, der er særlig relevante og brugbare for netop dem. 

Vi ved allerede …

at når man spørger ældre med sclerose, hvad der er vigtigt for dem, så fremhæver de mange forskellige livsomstændigheder. Så sclerosen er ikke nødvendigvis det, de peger på, som det der udelukkende dominerer deres hverdagsliv. Det kan være alt fra at leve med en anden sygdomme til at skulle finde sig til rette i rollen som pensionist eller bedste forældre. Dette er forhold mange ældre skal forholde sig til, men de skal bare gøre det med sclerosen som følgesvend. Nu er næste skridt så at finde ud af, hvad for eksempel Scleroseforeningen kan tage fat i, for at understøtte det gode ældreliv med sclerose.  

I Danmark er knap 25 % af alle med sclerose 65 år eller ældre

Støtten fra Scleroseforeningen betyder …

Scleroseforeningen betaler noget af min forskning, og jeg er ansat her. Det betyder, at jeg får løn til at drive min forskning. Som ansat betyder det, at jeg kan lave forskning, som sker i samarbejde med andre ansatte i Scleroseforeningen. Dette er utrolig vigtigt for lettere at kunne omsætte min forskning til konkrete tilbud til ældre med sclerose. Jeg har lettere adgang til Scleroseforeningens medlemmer, og når jeg har behov for at trække på viden fra andre eksperter, så er de her allerede i foreningen. Her er så høj sclerose-faglig viden, at det kan være med til at løfte kvaliteten af min forskning. 

Tre hurtige