Hvis du er medlem af Scleroseforeningen, tilbyder vi camps til dig, der gerne vil møde andre mennesker med sclerose tæt inde på livet. På alle camps er der indlagt tid til at udveksle erfaringer om en hverdag med sclerose, både som menneske med sclerose og som pårørende. Vores camps varer ofte en weekend, er økonomisk støttet af Scleroseforeningen og er udviklet i et samarbejde med ansatte i sekretariatet og kompetente frivillige, der har en nær relation til sclerose.

Mere viden om camps