Under et attak oplever du pludselig nye symptomer, eller en forværring af symptomer, du allerede har.

Når du oplever et attak, skyldes det, at der sker en inflammation af centralnervesystemet. Inflammationen skader myelinet på nervecellerne.

Sådan behandler man et attak

Et attak kan være mildt og kortvarigt, men det kan også udløse nogle voldsomme symptomer og være langvarigt. Der kan dog være hjælp at hente i form af behandling med binyrebarkhormon. Som regel skal attaket være af en vis alvorlighed, før lægen vil behandle det med binyrebarkhormon. Der er dog ikke nogen fastsat grænse for, hvor slemme symptomerne skal være, før man får behandling. Det er vigtigt at følge den medicinske behandling op med fysisk rehabilitering.

Drop eller tabletter

Behandlingen kan gives som drop eller tabletter i tre til fem dage. Den bliver eventuelt efterfulgt af en langsom aftrapning med tabletter over de følgende to uger.

Mulige bivirkninger

Almindelig bivirkninger ved binyrebarkhormonbehandling kan være søvnbesvær, fornemmelse af uro i kroppen, hurtig puls, humørændring, hævelse af hænder og fødder, rødme i ansigtet og forøget mavesyre.