Hvordan behandles ADEM?

ADEM viser sig normalt i dagene eller ugerne efter en infektion, og så snart sygdommen er konstateret skal behandlingen sættes i gang. Behandlingen kan være medicin, der bremser og modvirker immunforsvarets overproduktion af antistoffer. I nogle tilfælde vælger lægerne i stedet at rense blodet for de store mængder antistoffer, der skader nerverne. Der er ingen, der med sikkerhed ved, hvilken metode der er bedst, så den behandlende læge kan være nødt til at prøve sig frem.

De fleste oplever, at sygdommen går over i løbet af nogle uger, og symptomerne vil for de fleste være væk i løbet af nogle måneder. Nogle få personer oplever tilbagefald, hvor immunforsvaret pludselig angriber igen, men selvom det er ubehageligt at opleve et tilbagefald, har det ingen sammenhæng med, hvordan man kommer sig efter forløbet.

Symptomerne ved ADEM kan virke meget voldsomme, men der er ingen sammenhæng mellem symptomernes karakter, og hvor godt man kommer sig efter sygdommen. ADEM kan give anledning til mange forskellige symptomer, da der normalt er beskadigede nerver mange forskellige steder i både rygmarven og hjernen. Store dele af kroppens funktioner styres af disse nerver. Det er almindeligt med generel dårlig almen tilstand, herunder træthed, kvalme, svimmelhed, muskelsvaghed. Mange oplever desuden irritabilitet og humørforandringer. Derudover er det også almindeligt med nakkestivhed, omtågethed og forvirring. Det svigtende nervesignal kan desuden give lammelser eller kramper. Endelig vil der også ofte være påvirkning af sanserne, der kan føre til blindhed eller døvhed.

Det tager tid for kroppen at genoprette de skader, der er sket på nerverne under sygdomsudbruddet, men det er muligt at komme sig helt over sygdommen, selvom man har været eksempelvis blind eller lam.

Genoptræning

Den medicinske behandling har til formål at standse immunforsvarets angreb, så omfanget af symptomer reduceres mest muligt. Reparation af skaderne på nerverne klarer kroppen af sig selv, men det kan tage tid, og nogle oplever at have gavn af fx fysioterapi eller andre lindrende behandlinger i denne periode.

Selvom over 90 % kommer sig fuldstændigt over sygdommen, er det en god idé at være opmærksom på særligt de yngste børns udvikling. Børn under fem år kan i sjældne tilfælde opleve en forstyrrelse i hjernens udvikling, der fremadrettet kan påvirke deres adfærd. Alle børn oplever store ændringer i både adfærd og evner gennem hele barndommen, så ændringer og udfordringer kan ikke automatisk kobles til ADEM. Neurologer og psykologer med særlig viden om hjernen og børns udvikling kan hjælpe med at finde problemerne og tilbyde relevant genoptræning.