Medicinsk behandling

Der findes i dag ingen behandling, der kan kurere anti-MOG-syndrom. Behandlingen har til hensigt at bremse attakker og nedsætte risikoen for nye attakker. Attakker er ofte voldsomme og kan give store permanente skader, så det er vigtigt, at de behandles og bremses så hurtigt som muligt.

Behandlingen kan inddeles i to typer: Der findes en række lægemidler, der dæmper hele eller dele af immunforsvaret. Forskellige typer af disse lægemidler anvendes både til at stoppe attakker og i de mellemliggende perioder for at forhindre nye attakker. Den anden type behandling benyttes, hvis et attak giver meget kraftige symptomer. Her vil man med en metode, der minder om dialyse, rense blodet for antistoffer.

Medicinsk behandling af anti-MOG-syndrom vil normalt starte med behandling med steroider. Steroider er et hormon, der dæmper immunforsvaret. I de fleste tilfælde vil steroidbehandling være effektivt og standse attakket. I andre tilfælde må den behandlende neurolog skifte behandling op til flere gange, inden den rette behandling findes.

Symptomlindring

Ud over behandling rettet mod attakker vil personer med anti-MOG-syndrom ofte have stor gavn af forskellige typer behandling rettet mod symptomerne. Der er stor forskel på, hvilke symptomer den enkelte oplever, men i de fleste tilfælde vil patienten i samarbejde med den behandlende neurolog eller egen læge kunne finde muligheder for symptomlindring.

Rehabilitering

At komme ovenpå igen efter et attak kan være krævende, og normalt kan mennesker med anti-MOG-syndrom have glæde af støtte fra fagprofessionelle som fysioterapeuter, psykologer eller socialrådgivere. En rehabiliterende indsats er en tværfaglig indsats, der både tager hånd om den fysiske genoptræning og de sociale ændringer som følger af sygdommen.