Scleroseforeningens Bedre liv-bedømmelsesudvalg uddeler støtte til forskning en gang årligt. Midlerne til forskning fra Bedre liv-puljen skal bidrage til at sikre bedre liv for mennesker med sclerose.

Bedømmelsesudvalget prioriterer i år forskningsprojekter, der omhandler fatigue og/eller kognition i relation til MS. Det vil desuden blive prioriteret højt, at projekterne er handlingsanvisende og dermed kan bidrage til konkret behandling og aktiviteter, der kan forbedre livskvalitet og mestring af sygdom.

Bedre liv puljen støtter forskning inden for følgende tematikker relateret til sclerose:

 • Livskvalitet
 • Psyko-sociale perspektiver
 • Fysisk træning
 • Palliation
 • Komplementær behandling
 • Sygdomsmestring
 • Aldring
 • Multisygdom
 • Kognitive udfordringer
 • Arbejdsmarked
 • Pårørende
 • Rehabilitering
 • Samfundsøkonomiske perspektiver

Bedre liv-bedømmelsesudvalget lægger vægt på:

 • Projektets videnskabelige kvalitet
 • Projektets nytteværdi for mennesker med MS
 • Ansøgers kvalifikationer
 • Projektets forankring i et stabilt forskningsmiljø
 • Projektets gennemførbarhed
 • Aktiv inddragelse af patienter og/eller pårørende

Med aktiv inddragelse af patienter og/eller pårørende menes, i en eller flere faser i forskningsprocessen fx udvikling af studiedesign, indsamling, analyse eller implementering af data. På strategisk niveau fx repræsentation i styre- eller følgegruppe for at sikre projektets relevans ud fra et brugersynspunkt. I projekter hvor patientinddragelse er præmatur eller ikke mulig, må der i detaljer redegøres for dette.

Læs mere om bedømmelsesudvalget

Sådan ansøger du

Opret en ansøgning om forskningsstøtte i E-fond

Ansøgningsfrist i 2024

Ansøgning om forskningsstøtte fra denne pulje er åben fra 24. januar til og med den 30. april 2024 kl. 23.59. Midler fra puljen skal benyttes i perioden 01.01.2025 til 31.12.2025.

Puljens størrelse i 2024

1.500.000 kroner

Download vejledning til at søge midler