Scleroseforeningen uddeler hvert år midler til forskning, der skal bidrage til at sikre bedre liv for mennesker med sclerose. Ansøgningerne til midlerne er forskning, der kan belyses via samfundsvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og/elller humanistiske forskningstilgange.

Til at vurdere projektansøgninger og uddele midler er der blevet nedsat et bedømmelsesudvalg bestående af personer, der forsker inden for sygdom og sundhedsfremme. Udvalgets opgave er at sikre, at den forskning, der bliver bevilget midler, er af høj kvalitet og relevans for mennesker med sclerose.

I 2024 prioriteres projekter, der undersøger fatigue og/eller kognition i relation til MS.

Mød bedømmelsesudvalget:

Olaf Rieper

Formand

Olaf Rieper er formand for Bedre liv-bedømmelsesudvalget og er derudover forskningsleder emeritus ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Han har i mange år forsket i social- og sundhedsområdet og i deres samspil. 

Pia Ringø

Pia Ringø er lektor og forskningsleder for gruppen SOSA på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Gruppen forsker i hverdagsliv og sociale indsatser til mennesker med både fysisk og psykisk funktionsvariation.

Kjeld Høgsbro

Kjeld Høgsbro er professor emeritus ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet. Kjeld er formand for den danske afdeling af NNDR (Nordic Network of Disability Research), medlem af Socialministeriets råd for koordinering af indsatsen i det højt specialiserede sociale arbejde og medlem af nordiske og internationale forskningsgrupper omkring mental sundhed og institutionel etnografi.

Finn Boesen

Finn Boesen er overlæge og forskningsansvarlig neurolog på Sclerosehospitalet i Haslev. Finn forsker blandt andet i effekterne af multidiciplinær rehabilitering særligt med fokus på at forbedre MS patienters funktionsevne (fysisk, psykisk og socialt) samt helbredsrelaterede livskvalitet.

Jes Søgaard

Jes Søgaard er professor i sundhedsøkonomi og arbejder ved CPop Interdisciplinary Center on Population Dynamics ved Syddansk Universitet, hvor han studerer sundheds- og sundhedsudgiftskonsekvenser af befolkningsaldring.  

Jesper Lundbye-Jensen

Jesper Lundbye-Jensen er lektor og forskningsleder for forskningsenheden ”Motor Performance and Health” ved Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet. Jesper forsker blandt andet i, hvordan hjernen og resten af centralnervesystemet kontrollerer vores bevægelser.

Lisbet Marstrand

Lisbet Marstrand er neuropsykolog ved Dansk Multipel Sklerose Center på Rigshospitalet, hvor hun beskæftiger sig med klinisk undersøgelse og rådgivning af patienter, samt med forskning i kognition og fatigue ved MS.

Jette Bay

Jette Bay er pensioneret tandlæge og udvalgets patientrepræsentant. Jette har haft sclerose i næsten 30 år og er næstformand i Sclerosehospitalernes bestyrelse. Derudover er Jette også formand for Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden.

Anette Lykke Hindhede

Anette Lykke Hindhede har en baggrund som sygeplejerske, har en kandidat i pædagogik og en Ph.d. i pædagogisk sociologi.  Anette er lektor på Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet og seniorforsker ved Center for Sundhedsfaglig Forskning på Rigshospitalet, hvor hun blandt andet forsker i pædagogik og sundhed. Hendes hovedkompetence omfatter kvalitative metoder og analyser samt evnen at integrere resultater fra kvantitativ forskning ind i en kvalitativ forståelsesramme.