Det Danske Scleroseregister har eksisteret siden 1956 og drives i et samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab (SIF) og neurologer tilknyttet Rigshospitalet.

Registret modtager indberetninger fra alle neurologiske afdelinger på danske sygehuse, fra praktiserende neurologiske speciallæger, samt fra sclerosehospitalerne i Ry og Haslev. Data fra registret kan sammenkøres med data fra andre nationale registre, for eksempel landspatientregistret, CPR-registret og dødsårsagsregistret.

Registret indeholder oplysninger om blandt andet køn, fødselsdato, tidspunkt for sygdomsdebut og diagnose, dato for indberetning til registret, diagnosekategori, debutsymptom, udvalgte kliniske variable samt dødsdato og eventuel dødsårsag.

Scleroseforeningen finansierer driften af Det Danske Scleroseregister.